Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: Plan za podmorski kabal Italija – Crna Gora ne može se mijenjati bez konsultacija sa javnošću

Datum objave: 27.03.2013 14:59 | Autor: Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Povodom javno iznesenih sumnji i bojazni mještana Grblja oko mogućnosti izmjene trase podmorskog kabla Italija – Crna Gora, te njegovog prolaska kroz Mrčevo polje, Ministarstvo održivog razvoja i turizma daje sljedeće saopštenje:

Koridor trase pomenutog energetskog kabla utvrđen je Prijedlogom Plana koji je, nakon javne rasprave, usvojen na sjednici Vlade Crne Gore 2011, te kao takav nije naknadno mijenjan. Dakle, niko nema pravo ni mogućnost da mijenja Plan bez ponovljene kompletne procedure po kojoj se on donosi, niti postoje namjere u tom pravcu.

Dalje, Planom je utvrđen koridor Kabla, a tačna trasa utvrdiće se izradom Glavnog projekta. Pri utvrđivanju trase, vodiće se računa o svim aspektima, naročito u kontekstu neophodnosti da Kabal u najvećoj mogućoj mjeri prolazi državnim zemljištem. Drugim riječima, maksimalno će se izbjeći parcele u Mrčevom polju.

Takođe, plaža Jaz spada u tri najveća potencijala crnogorskog primorja, ona je zaštićeno prirodno dobro u tretmanu I kategorije, a Mrčevo polje pruža ogromne mogućnosti za izgradnju ekskluzivnih turisitičkih kompleksa i objekata. Stoga je Plan za Kabal vodio računa o tome da buduća trasa nikako ne bude limitirajući faktor u odnosu na mogućnosti razvoja turističkih sadržaja.

Lokacija za izlazak Kabla iz mora je predložena na istočnoj strani Rta Jaz kao kompromis između odabira optimalne lokacije sa aspekta tehničke pogodnosti i zaštite Plaže.

Naglašavamo i da je, prema najvišim standardima, urađena i Analiza uticaja planiranih zahvata sa aspekta zdravstva. Rezultati Analize pokazuju da, uz primjenu predloženih mjera, nema opasnosti od uticaja na zdravlje ljudi, i oni su uključeni u Stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu i Detaljni Prostorni Plan.

Na kraju, izražavamo žaljenje što se nijesu provjerila sva eventualno nejasna i otvorena pitanja i nedoumice koje se tiču utvrđivanja trase Kabla. Ministarstvo stoji na raspolaganju za obezbjeđivanje svih podataka u svojoj nadležnosti, kako bi se pospješila kvalitetna i sadržajna komunikacija.