Manja slova Veća slova RSS
>

Javna raspravu o Nacrtu Plana kvaliteta vazduha za Glavni grad - Podgoricu

Datum objave: 24.07.2015 12:00 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

JAVNU RASPRAVU
O NACRTU PLANA KVALITETA VAZDUHA ZA GLAVNI GRAD – PODGORICU

PROGRAM RASPRAVE:
1. Javna rasprava će trajati do 20. avgusta 2015. godine.
2. Javna rasprava se organizuje:
- postavljanjem Nacrta Plana kvaliteta vazduha za Glavni grad Podgoricu  na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava;  

- postavljanjem Nacrta Plana kvaliteta vazduha za Glavni grad Podgoricu na portal e-Uprave https://www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava;  

- postavljanjem Nacrta Plana kvaliteta vazduha za Glavni grad Podgoricu na internet stranici Arhus centra Podgorica www.arhuscg.me,  Arhus centra Nikšić www.ozon.org.me  i Arhus centra Berane www.arhuscentri.me.  

- u formi tribine koja će biti održana u petak 14. avgusta 2015. godine u multimedijalnoj sali na prizemlju Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa početkom u 11:00 h.

3. Pozivaju se građani, stručne i naučne institucije, državni organi, strukovna udruženja, nevladine organizacije, mediji i druge zainteresovane organizacije i zajednice da se uključe u javnu raspravu i daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na tekst Nacrta Plana kvaliteta vazduha za Glavni grad Podgoricu

4. Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi do 14. avgusta tekuće godine Ministarstvu održivog razvoja i turizma na sljedeći način:

- na e-mail adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma javna.rasprava@mrt.gov.me;  
- na portal E-Uprave ili
- preko arhive Ministarstva na adresu: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, IV Proleterske br. 19, 81 000 Podgorica (sa naznakom „Javna rasprava – Nacrt Plana kvaliteta vazduha za Glavni grad Podgoricu )

- Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija je: Olivera Kujundžić, e-mail olivera.kujundzic@mrt.gov.me  tel., 020 446 235, Fax: +382 20 446 215.