Manja slova Veća slova RSS
>

Održana Press konferencija povodom realizacije projekta 1000+

Održana Press konferencija povodom realizacije projekta 1000+
Datum objave: 18.05.2016 15:11 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma Ministarstvo održivog razvoja i turizma 

Od početka Javnog poziva za građane, od 21. marta do 21. aprila kada je zaključen Javni poziv, u projektu 1000+ bankama je dostavljena ukupno 731 aplikacija za dugoročni stambeni kredit. Nakon zaključenja Javnog poziva, 2 aplikanta su povukla aplikacije, a 6 su aplicirala u drugim bankama zbog prvobitno negativno procijenjene kreditne sposobnosti. Ukupno 723 porodična domaćinstva podnijela su aplikacije u Projektu iz 4 crnogorske opštine, Podgorica (667), Nikšić (49), Bijelo Polje (8) i Pljevlja (1).

Od 723 podnosioca zahtjeva 49 je odbijeno po osnovu prekoračenja kumulativnog limita mjesečnih primanja, vlasništva ili suvlasništva nad više od jedne trećine stambenog prostora, nepotpune dokumentacije i negativno procijenjene kreditne sposobnosti.

Uslove projekta je ispunilo 674 podnosioca zahtjeva. Najveći broj aplikanta koji ispunjavaju uslove je iz Podgorice – 620, Nikšića - 46, Bijelog Polja -7 i Pljevalja - 1.

U prvoj fazi podjele vaučere će dobiti 400 aplikanata, a 274 je na listi čekanja.

- U ciljnoj grupi PRIORITETI je 68 aplikanata koji će dobiti vaučere.
- U JAVNOM SEKTORU(40%) 291 aplikant ispunjava uslove projekta, od čega će 132 dobiti vaučere (126-Podgorica, 4- Nikšić, 2 – Bijelo Polje).
- U okviru grupe MLADI BRAČNI PAROVI DO 35 GODINA STAROSTI(30%) 189 aplikanata ispunjava uslove, od čega će 100 dobiti vaučere (89 – Podgorica, 11 – Nikšić).
- U grupi OSTALI(30%) 126 aplikanata ispunjava uslove, od čega će 100 dobiti vaučere (94 – Podgorica, 6- Nikšić).

Podnosioci zahtjeva koji nijesu raspoređeni na rang listu korisnika svrstani su na listu čekanja po grupama: zaposleni u javnoj upravi - 159, mladi bračni parovi do 35 godina starosti - 89 i ostali - 26.

Projektni odbor je održao 24 sjednice tokom kojih su aplikacije svakog podnosioca zahtjeva pregledane po nekoliko puta.
U skladu sa Odlukom o kriterijumima i postupku dodjele dugoročnih kredita fizičkim licima radi obezbjeđenja stambenih objekata za socijalno stanovanje, Projektni odbor je rangirao podnijete zahtjeve.

Rangiranje zahtjeva je izvršeno u odnosu na vrijeme podnošenja zahtjeva u okviru definisanih kvota ciljnih grupa do konačne potrošnje sredstava obezbijeđenih Projektom, odnosno 40% korisnicima čiji je član porodičnog domaćinstva zaposlen u javnom sektoru, 30% bračnim supružnicima kod kojih oba supružnika imaju do 35 godina života i 30% ostalim korisnicima.

Prioritet u ostvarivanju prava na rješavanje stambene potrebe dodjelom dugoročnog kredita za kupovinu individualnog stambenog objekta imaju samohrani roditelji, odnosno staratelji, lica sa invaliditetom, porodična domaćinstva čiji je član lice sa invaliditetom, porodična domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju,mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtve nasilja u porodici. Ovih 68 lica su, nezavisno od uslova pod kojima su rangirane ciljne grupe, dobila prioritet za dobijanje vaučera.

Ukupan iznos sredstava je raspoređen u skladu sa prosječnom kreditnom sposobnošću aplikanata koje su procjenjivale banke, a koja iznosi 49.549.

Prosječna kreditna sposobnost prioritetnih grupa je 42.844 eura, zaposlenih u javnom sektoru 47.420 eura, mladih bračnih parova 61.266 i ostalih 46.665 eura.

U prethodnoj fazi realizacije projekta 1000+ prosječna kreditna sposobnost je bila oko 39.000 eura, odnosno za skoro 10.000 eura manje po aplikantu.


Pored toga što su podnijeti zahtjevi rangirani u skladu sa uslovima u Odluci, Projektni odbor i implementaciona jedinica PROCON su uporedili podatke Uprave za nekretnine o vlasništvu nad stambenim objektom podnosioca zahtjeva i članova porodičnih domaćinstava sa njihovim izjavama, kako bi se utvrdilo da zadovoljavaju jedan od definisanih uslova, a to je da nemaju u vlasništvu i suvlasništvu više od jedne trećine stambenog objekta u prethodne 3 godine.

Upravi za nekretnine su dostavljena 1693 predmeta građana koji su podnosioci zahtjeva za kredit, odnosno članovi porodičnih domaćinstava. Uprava za nekretnine je u najkraćem roku i na efikasan način obradila sve predmete, koje je razmatrao Projektni odbor i na osnovu kojih je definisana konačna lista na osnovu uslova definisanih u Odluci i u Javnom pozivu za građane.

Imajući u vidu iskustvo iz prethodnog projekta, kada je podijeljen 821 vaučer, a realizovana 433, kao i činjenicu da je prosječna kreditna sposobnost aplikanata veća nego u prethodnom projektu, očekujemo da će, ako ne svi, onda najveći broj aplikanti sa liste čekanja u narednoj fazi dobiti priliku da riješe stambeno pitanje.
U zavisnosti od realne vrijednosti kreditne sposobnosti, odnosno iznosa zaključenih ugovora o kreditu za aplikante, procjenjujemo da će broj dodijeljenih vaučera biti znatno veći u odnosu na sadašnjih 400.

Konačna rang lista izabranih korisnika po vremenu i ciljnoj grupi kojoj pripadaju biće objavljena danas na sajtovima Projekta www.1000plus.me i Ministarstva www.mrt.gov.me.  

Na osnovu konačne rang liste korisnika Projektni odbor izdaje podnosiocu zahtjeva vaučer koji će sadržati ime, prezime i matični broj korisnika, šifru pod kojom je zaveden u banci, kvadraturu stana koju može kupiti, iznos maksimalnog kreditnog zaduženja i mjesto u kojem je aplicirao za stan.

Dobitnici vaučera će ostvariti 50% popusta prilikom potpisivanja Ugovora kod notara kod kojih budu dodijeljeni po rasporedu Notarske komore, koji će biti blagovremeno objavljen.

Dodjela vaučera prioritetnim ciljnim grupama je u petak, 20. maja u 13:00 sati u Atlas Capital centru.

U skladu sa rang listom ostalim dobitnicima vaučeri će biti dodijeljeni 25. i 27. maja, a o detaljima ćemo naknadno obavijestiti dobitnike i javnost.

Dokumenta koja možete preuzeti: 
1000+ Press release
Informacija o dodjeli vaučera - 1000+

 

Rang liste dobitnika vaučera  za:

- Lista dobitnika vaučera - Prioriteti
- Lista dobitnika vaučera - Javni sektor
- Lista dobitnika vaučera - Mladi bračni parovi
- Lista dobitnika vaučera - Ostali

Rang liste čekanja za:

Lista čekanja - Javni sektor
Lista čekanja - Mladi bračni parovi
Lista čekanja - Ostali