Manja slova Veća slova RSS
>

Postupak davanja koncesije za žičaru Kotor – Cetinje - Javni oglas za pretkvalifikaciju

Postupak davanja koncesije za žičaru Kotor – Cetinje - Javni oglas za pretkvalifikaciju
Datum objave: 01.08.2017 07:07 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore (u nastavku: Ministarstvo) kao ovlašćeni organ u ime Vlade Crne Gore u svojstvu koncedenta, a po osnovu Zakona o koncesijama, ovim putem poziva potencijalne podnosioce prijava (u daljem tekstu: Podnosioci prijava) da podnesu prijave za pretkvalifikaciju (u daljem tekstu: Prijava za pretkvalifikaciju) za dodjeljivanje koncesije za izgradnju i upravljanje žičare od Kotora do Cetinja, koja prolazi preko planine Lovćen, jednog od nacionalnih parkova Crne Gore, za Projektuj – Izgradi – Finansiraj – Upravljaj – Prenesi (DBFOT) projekat (u daljem tekstu: Projekat). Radi razmatranja relevantnih aspekata, izrađeni su studija izvodljivosti i Revidovani Idejni Projekat, za sve faze osim za mašinske instalacije, stanice žičare i konstrukcije stubova žičare za koje su urađena idejna rješenja. Žičara će se prostirati od opštine Kotor do Prijestonice Cetinje, prelazeći preko Nacionalnog parka “Lovćen”. Cjelokupna ruta biće podijeljena u tri dionice, sa četiri stanice: Dub, Kuk, Ivanova Korita i Cetinje. Ukupna dužina žičare iznosiće oko 15 km.

Koncesija za Projekat će biti dodijeljena putem međunarodnog nadmetanja u dvostepenom postupku, u skladu sa crnogorskim Zakonom o koncesijama (u daljem tekstu: Tender).

1. Dokumentacija u kojoj su sadržani detalji koji se odnose na pretkvalifikacioni postupak (u daljem tekstu: Pretkvalifikaciona dokumentacija) može se preuzeti u prostorijama Ministarstva ili se dokumentacija može dostaviti elektronskim putem, shodno zahtjevu. Pravna lica koja preuzimaju Pretkvalifikacionu dokumentaciju u obavezi su da dostave Zahtjev za preuzimanje Pretkvalifikacione dokumentacije, u kom će navesti identifikacione podatke, kontakt telefon i e-mail adresu, radi registracije i dostavljanja obavještenja i listi pitanja i odgovora tokom trajanja Tendera.

2. Da bi se kvalifikovali za učešće u drugoj fazi postupka Tendera, Podnosioci prijave moraju ispuniti sljedeće preduslove, kako je bliže objašnjeno u Pretkvalifikacionoj dokumentaciji:
• Prosječna Dobit Podnosioca prijave (odnosno ponderisana u slučaju konzorcijuma) za posljednje tri (3) fiskalne godine mora biti pozitivna, odnosno veća od nule;
• Prosječni Kapital Podnosioca prijave (odnosno ponderisani u slučaju konzorcijuma) za posljednje tri (3) fiskalne godine mora biti veći od 5 miliona EUR;
• Prosječni Prihod Podnosioca prijave (odnosno kumulativni u slučaju konzorcijuma) za posljednje tri (3) fiskalne godine mora biti veći od 40 miliona EUR;
• Podnosilac prijave (ili član Konzorcijuma u slučaju da je Podnosilac prijave Konzorcijum) ima, ili je zaključio predugovor o učešću u realizaciji Projekta sa pravnim licem koje ima iskustvo u izgradnji i opremanju najmanje jednog operativnog sistema žičare (dužine najmanje 2 km) koji je izgrađen u posljednjih 5 (pet) godina;
• Podnosilac prijave (ili član Konzorcijuma u slučaju da je Podnosilac prijave Konzorcijum) ima iskustvo u postupcima koncesije/javno-privatnog partnerstva, u svojstvu finansijera ili koncesionara, pri čemu troškovi izgradnje infrastrukturnih objekata koji su predmet koncesije iznose najmanje 15 miliona EUR u posljednjih 5 (pet) godina.

3. Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost kriterijuma za pretkvalifikaciju navedena je u Pretkvalifikacionoj dokumentaciji.

4. U slučaju da je Podnosilac prijave Konzorcijum, on mora da ispuni kriterijume za pretkvalifikaciju navedene u tački 2, kao i da ispuni dodatne uslove navedene u Pretkvalifikacionoj dokumentaciji i da dostavi dodatnu dokumentaciju izričito zahtijevanu za konzorcijume kao Podnosioce prijave;

5. Prijava za pretkvalifikaciju mora se dostaviti do 12 sati, po lokalnom vremenu u Podgorici, dana 05. septembra 2017. godine, na sljedeću adresu: Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore, IV Proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora.

6. Podnijeta Prijava za pretkvalifikaciju biće otvorena od strane tenderske komisije koju je imenovalo Ministarstvo (u daljem tekstu: Tenderska komisija) istog dana u 12.30 časova po lokalnom vremenu u Podgorici, u prostorijama Ministarstva, IV Proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora, u skladu sa Uredbom o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesija („Službeni list Crne Gore“, br. 67/09) (u daljem tekstu: „Uredba“) i Pretkvalifikacionom dokumentacijom.

7. Pretkvalifikaciona dokumentacija biće pregledana od strane Tenderske komisije, u skladu sa procedurom iz Uredbe i Pretkvalifikacione dokumentacije. Očekuje se da Tenderska komisija da svoju ocenu u roku od 10 dana od dana otvaranja prijava za pretkvalifikaciju.

8. Podnosioci prijave koji ispune potrebne uslove i kriterijume za pretkvalifikaciju smatraće se podnosiocima kvalifikovanim za učešće u drugoj fazi tenderskog postupka (u daljem tekstu: Kvalifikovani ponuđači).

9. Kvalifikovani ponuđači će biti pozvani da podnesu svoje ponude za Projekat.

10. Kvalifikovani ponuđači će imati mogućnost otkupa tenderske dokumentacije.

11. Podnosilac prijave snosi sve troškove i izdatke u vezi sa učešćem na Tenderu, uključujući, bez ograničenja, sve troškove i izdatke u vezi sa pripremom i podnošenjem Prijave za pretkvalifikaciju.

12. Podnosioci prijave, Kvalifikovani ponuđači, uključujući prvorangiranog Kvalifikovanog ponuđača, neće imati pravo na refundiranje ili naknadu bilo kakvih troškova i izdataka u vezi sa učešćem na Tenderu, čak i u slučaju da Ministarstvo i/ili Vlada Crne Gore otkažu Tender ili na drugi način odustanu od dodjele koncesije za Projekat.

13. Bilo koji zahtjev za dodatnim informacijama i/ili pitanja u vezi sa Pretkvalifikacionom dokumentacijom moguće je poslati Ministarstvu putem elektronske pošte na adresu milena.lukic@mrt.gov.me i sonja.becanovic@mrt.gov.me, do 12.00h najkasnije 7 dana prije isteka roka za predaju prijava za pretkvalifikaciju.


Ovlašćena kontakt osoba:
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore

Milena Lukić
sekretarka Komisije

IV Proleterske brigade 19,
81000 Podgorica,
Crna Gora
Tel: +382 20 446 - 380
Faks: +382 20 446 - 215
E-mail: milena.lukic@mrt.gov.me  
sonja.becanovic@mrt.gov.me