Manja slova Veća slova RSS
>

Održan drugi sastanak Upravnog odbora projekta „Finalizacija studije zaštite Ulcinjske solane“

Održan drugi sastanak Upravnog odbora projekta „Finalizacija studije zaštite Ulcinjske solane“
Datum objave: 01.08.2017 12:18 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Drugi sastanak Upravnog odbora projekta „Finalizacija studije zaštite Ulcinjske solane“, kojim je predsjedavao ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović održan je u prostorijama Ministarstva. Sastanku su prisustvovali članovi Upravnog odbora: državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Saša Radulović, direktorica Direktorata za EU integracije i međunarodnu saradnju Marija Vukčević, direktorica Direktorata za životnu sredinu Ivana Vojinović, rukovoditeljka Direkcije za zaštitu prirode Marina Mišković Spahić, predstavnica Ministarstva ekonomije Biljana Jestrović, Bojan Vujović iz Ministarstva evropskih poslova, direktor Agencije za zaštitu životne sredine Nikola Medenica, direktor JP za Nacionalne parkove Elvir Klica, predsjednica Upravnog odbora JPNP Azra Vuković, potpredsjednica Opštine Ulcinj Hadidža Đoni, Jovana Janjušević iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica, sekretarka Privrednog suda Snežana Grujić, kao i Boiša Šotra iz kompanije EUROFOND.

Vođa ekspertskog tima, angažovanog na projektu, Andrej Sovinc predstavio je izvještaj u kome su navedeni nalazi trenutnog stanja biodiverziteta na lokalitetu Ulcinjske solane, kao i zabilježeni trendovi. Izvještaj pokazuje da se na Ulcinjskoj solani nalazi 173 različitih vrsta ptica, dok se od ukupnog broja evropskih ptica 57 vrsta gnijezdi na Solani. Deset vrsta ptica se smatraju prioritetnim za očuvanje, dok su 63 vrste na listi „Ptičje direktive“ Evropske unije. Prema izvještaju eksperata u periodima migracije tokom proljeća i jeseni na Solani boravi 10.000 do 20.000 ptica dnevno.

Pored stanja biodiverziteta, ekspert je predstavio članovima UO aktivnosti ekspertskog tima na evaluaciji ekosistemskih usluga, rezultate radionice održane u Ulcinju sa svim interesnim strana, te preliminarne procjene vezano za potrebne aktivnosti i troškove ponovnog uspostavljanja proizvodnje soli na području Ulcinjske solane.

UO je na predlog eksperta razmotrio predlog mjera koje treba sprovesti u narednom periodu na Ulcinjskoj solani u cilju očuvanja biodiverziteta. Konkretne mjere odnose se na sanaciju i održavanje infrastrukture u cilju održavanja adekvatnog hidrološkog režima, kao i na nabavku neophodne opreme. UO je usaglasio dalje korake u cilju uspješne realizacije projekta „Finalizacija Studije zaštite Ulcinjske solane“, koji će biti završen u septembru ove godine. UO je zaključio da je u dijelu socio-ekonomske analize, potrebno staviti fokus na dva scenarija, prvi koji podrazumijeva zaštitu prirode i u odgovarajućoj mjeri eko-turizam, i drugi koji je simbioza prozvodnje soli, zaštite prirode i eko-turizma. Dva scenarija pratiće analiza troškova i benefita. U narednom periodu, predviđena je izrada detaljna ekonomske analize i modela upravljanja Ulcinjskom solanom kako bi se obezbijedila održiva zaštita ovog lokaliteta.