Manja slova Veća slova RSS
>

Odobrena sredstva CEB-a za treću fazu projekta 1000+

Odobrena sredstva CEB-a za treću fazu projekta 1000+
Datum objave: 04.12.2017 14:14 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Treća faza Projekta rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima predstavlja nastavak Projekta 1000+, koji je uspješno realizovan kroz prethodne dvije faze 2010-2011. i 2015-2017. godine u saradnji i kroz kreditni aranžman sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), uz uvažavanje pravila i procedura Banke sa jedne i crnogorskog zakonodavstva sa druge stane.

U prethodne dvije faze projekta 809 porodičnih domaćinstva, odnosno 2149 građana Crne Gore, riješili su stambeno pitanje.

Imajući u vidu uspješnost Projekta, Vlada Crne Gore je nastavila saradnju sa CEB-om, u cilju obezbjeđivanja dodatne kreditne linije, koja je omogućila finansiranje treće faze Projekta 1000+. Na sjednici Administrativnog odbora CEB-a 23. novembra 2017. godine kreditni zahtjev je razmatran i odobren, te su se stekli uslovi za potpisivanje Ugovora o kreditu sa CEB-om u iznosu od 10 miliona eura.

U ovom Projektu mogu učestvovati sva porodična domaćinstva čiji članovi nemaju riješeno stambeno pitanje i koji ispunjavaju propisane uslove. Dugoročni hipotekarni krediti dodjeljivaće se sljedećim ciljnim grupama: 40% korisnicima čiji je član porodičnog domaćinstva zaposlen u javnom sektoru, 30% bračnim supružnicima kod kojih oba supružnika imaju do 35 godina života. U okviru ciljnih grupa, u skladu sa Zakonom o socijalnom stanovanju, porodična domaćinstva koja imaju prioritet su: samohrani roditelji, odnosno staratelji, lica sa invaliditetom, porodična domaćinstva čiji je član lice sa invaliditetom, porodična domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtve nasilja u porodici.

U pregovorima sa građevinskim kompanijama Ministarstvo održivog razvoja i turizma naročito će insistirati na nižim cijenama m2 stanova, a od banaka će tražiti dodatno snižavanje kamatne stope za dugoročne hipotekarne stambene kredite i pojednostavljene procedure odobravanja kredita, imajući u vidu da je ovo socijalni projekat koji je namijenjen građanima koji po tržišnim uslovima ne mogu da riješe stambeno pitanje.

Novitet u trećoj fazi projekta biće i ponuda stanova u starogradnji koji moraju zadovoljiti kriterijume energetske efikasnosti i čija ponuda će doprinijeti konkurentnosti cijena. Građani koji budu zainteresovani da prodaju stan u okviru Projekta 1000+, mogu se prijaviti kada bude raspisan Javni poziv, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

Sve povoljnosti iz prethodna dva projekta u narednoj fazi biće unaprijeđene u korist krajnjih korisnika - kupaca stanova. Glavna prednost ovog projekta je najniža fiksna kamatna stopa na tržištu, ali i niz drugih povoljnosti koje se ogledaju u nižim troškovima obrade kredita, nižim cijenama usluga notara kao i nižim cijenama životnog osiguranja i osiguranja imovine u odnosu na tržišne cijene.

U skladu sa Programom rada Vlade i dinamikom pregovora sa CEB-om, koji su u završnoj fazi, do kraja ove, odnosno početkom naredne godine će biti objavljeni Javni pozivi za banke, građevinske kompanije i fizička lica kao ponuđače stanova, kao i Javni poziv za građane. Za ovu fazu projekta predviđen je kredit u iznosu od 20 miliona, što podrazumijeva da će još oko 400 porodičnih domaćinstava riješiti stambeno pitanje kroz treću fazu Projekta 1000+.

Realizacijom ovog projekta Vlada Crne Gore pruža mogućnost građanima da na jednostavan način dođu do rješenja osnovnog egzistencijalnog pitanja.