Manja slova Veća slova RSS
>

LISTA KANDIDATA/KINJA KOJI SU PREDLOŽENI ZA ČLANOVE/ICE RADNE GRUPE

LISTA KANDIDATA/KINJA KOJI SU PREDLOŽENI ZA ČLANOVE/ICE RADNE GRUPE
Datum objave: 06.02.2018 14:07 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljujeLISTU KANDIDATA/KINJA NVO

koji su predloženi za članove/ice radne grupe za izradu Predloga izmjena Državnog plana upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2015-2020.godine, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.


Na osnovu javnog poziva koji je Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavilo dana 23.januara 2018. godine, za predlaganje predstavnika NVO za članove/ice radne grupe za izradu Predloga izmjena Državnog plana upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2015-2020.godine, predložen je sledeći kandidat:


Aleksandar Perović predložen je od strane Nevladinog udruženja „Ozon“.


Predlog za imenovanog dostavljen je blagovremeno.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da su ispunjeni svi propisani uslovi za prihvatanje njegove kandidature.