Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: Održana III Konstitutivna sjednica Skupštine Nacionalne turističke organizacije Crne Gore

Saopštenje: Održana III Konstitutivna sjednica Skupštine Nacionalne turističke organizacije Crne Gore
Datum objave: 16.05.2018 13:56 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma

III Konstitutivna sjednica Skupštine Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, kojom je predsjedavao Pavle Radulović, predsjednik NTO CG i ministar održivog razvoja i turizma, održana je danas, u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma,
Budući da je mandat 2. saziva Skupštine Nacionalne turističke organizacije Crne Gore istekao, u skladu sa predviđenom procedurom i odredbama Zakona o turističkim organizacijama i Statuta NTO CG, verifikovani su četvorogodišnji mandati članovima, odnosno njihovim predstavnicima u 3. sazivu skupštine.

Verifikovani su mandati ukupno 36 članova, među kojima su Vlada Crne Gore, sve lokalne turističke organizacije, kao i kompanije strateški partneri crnogorskog turizma, visokoškolske obrazovne institucije iz oblasti turizma, te udruženja turističke privrede i javne institucije koje su povezane sa turizmom.

Direktorica Nacionalne turističke organizacije Crne Gore Željka Radak Kukavičić, predstavila je „Izvještaj o izvršenju Programa rada NTO CG” kao i „Godišnji finansijski izvještaj za 2017.”. Osvrnula se na pozitivne rezultate prethodne turističke sezone kada je zabilježeno oko dva miliona turističkih dolazaka (10 odsto rast) i skoro 12 miliona ostvarenih noćenja (rast oko sedam odsto) i ostvareno oko 960 miliona eura prihoda od turizma, što je takođe rast od 8,9 odsto u odnosu na 2016. Istakla je da kada je u pitanju struktura turista značajniji rast zabilježen sa tržišta Francuske, Velike Britanije, Njemačke, Rusije, Austrije i Poljske.

Takođe, direktorica Radak Kukavičić je predstavila „Program rada NTO CG za 2018.” i „Finansijski plan za 2018.” koji su usmjereni ka povećanju broja turista sa prioritetnih emitivnih tržišta, podsticanju diverzifikacije i inovacije proizvoda, produženju turističke sezone i smanjenju sezonalnosti, jačanju marketinga, javno-privatnih partnerstava, efikasnosti upravljačke mreže i kapaciteta turističke privrede.

Skupština je usvojila ove materijale i konstatovala da je NTO CG i u 2017. godini sve aktivnosti realizovala kvalitetno i u obimu i intezitetu u skladu sa raspoloživim budžetom, što je značajno doprinijelo poboljšanju imidža i prepoznatljivosti zemlje kao turističke destinacije na međunarodnom tržištu i ostvarenju pozitivnih trendova u turističkom prometu tokom prethodne godine.

Na osnovu glasova predstavnika, u skladu sa procedurom, izabrani su i novi članovi Izvršnog i Nadzornog odbora NTO CG, za četvorogodišnji period, u sastavu: Damir Davidović, Milena Mijajlović, Ahmet Zajmović, Vanja Krgović Šarović, Predrag Jelušić (Izvršni odbor) i Jelena Jovetić, Vesna Simović, Amel Dedeić (Nadzorni odbor).