Manja slova Veća slova RSS
>

Poziv zainteresovanim korisnicima prostora za učešće u izradi Programa privremenih objekata

Poziv zainteresovanim korisnicima prostora za učešće u izradi Programa privremenih objekata
Datum objave: 09.07.2018 10:04 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Nakon donošenja Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme (»Službeni list CG«, broj 43/18), od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, stekli su se uslovi da Ministarstvo pristupi, shodno odredbi člana 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list CG«, broj 64/17), donošenju Programa privremenih objekata za područje morskog dobra i nacionalnih parkova. Program se donosi za period od pet godina, a po prethodno pribavljenom mišljenju jedinice lokalne samouprave i organa državne uprave nadležnih za zaštitu kulturnih dobara i zaštitu životne sredine.

Program se ima donijeti do 14.oktobra 2018. godine.

U skladu sa zakonskim određenjem ( član 115 Zakona), privremeni objekti ne mogu se postavljati odnosno graditi ako svojim postavljanjem odnosno građenjem narušavaju komunalne funkcije, ugrožavaju infrastrukturu i zelene površine, narušavaju integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom, ugrožavaju životnu sredinu, kao ni na lokacijama u neposrednoj blizini primarnih ugostiteljskih objekata, bez obzira na kategoriju objekta, osim ako su u funkciji primarnog ugostiteljskog objekta.

Radi izrade što kvalitetnijeg Programa privremenih objekata, kojim će se, saglasno zakonskim određenjima, urediti ovaj segment planiranja prostora – Ministarstvo poziva zainteresovane korisnike prostora da dostave inicijativu za izradu Programa, odnosno za ucrtavanje privremenog objekta za koji su zainteresovani, a koja će biti razmotrena u proceduri izrade i donošenja Programa.

U tom cilju, potrebno je da zainteresovani korisnici prostora popune Upitnik koji sadrži informacije neophodne za izradu Programa , a koji se prilaže uz ovaj poziv.

Napominjemo, da se po osnovu podataka dostavljenih u Upitniku  ne mogu ostvarivati bilo kakva prava po osnovu postavljanja odnosno građenja privremenog objekta. 

Popunjeni Upitnik  se dostavlja Ministarstvu od 10. jula do 10. avgusta 2018. godine na email adresu privremeni.objekti@mrt.gov.me.