Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: održan ekološki čas sa ciljem jačanja ekološke svijesti o potrebi uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

Saopštenje: održan ekološki čas sa ciljem jačanja ekološke svijesti o potrebi uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada
Datum objave: 19.09.2018 14:29 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizmaMinistarstvo održivog razvoja i turizma

Ministarstvo održivog razvoja i turizmaMinistarstvo održivog razvoja i turizma

Ministarstvo održivog razvoja i turizmaMinistarstvo održivog razvoja i turizma

Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa DOO „Čistoća“ Podgorica i DOO „Deponija“ Podgorica organizovalo je ekološki čas na temu: Primarna selekcija komunalnog otpada za učenike iz JU Gimnazija „Slobodan Škerović“, JU OŠ „Milorad Musa Burzan, JU OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“ i izviđače iz Izviđačkog odreda „Stara varoš“.

Obavljene su posjete reciklažnim dvorištima, a gimnazijalci su pored reciklažnih dvorišta posjetili deponiju i reciklažni centar i upoznali se sa načinom rada najvažnijih postrojenja za upravljanje otpadom u Crnoj Gori.

Ova aktivnost je jedna u nizu koje će Ministarstvo održivog razvoja i turizma sprovesti u saradnji sa doo „Čistoća“ Podgorica u cilju pripremanja naših sugrađana na uvođenje sistema odvojenog sakupljanja otpada.

Predavanja o značaju odvojenog sakupljanja otpada i funkcionisanju postrojenja za upravljanje otpadom održali su: Branka Milašinović iz Ministarstva održivog razvoja i turizma, Maja Stojanović, Milica Šanović, Simeun Zarubica službenici iz DOO „Čistoća“ i Dejan Dragović, iz DOO „Deponija“. Pedagošku crtu časovima su dale profesorice biologije iz Gimnazije Sanja Ognjanović i Marijana Laković.

Treba naglasiti, da Ministarstvo održivog razvoja i turizma, odnosno Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj na čelu sa generalnim direktorom Draganom Asanovićem, intenzivno podržava jedinice lokalne samouprave u realizaciji njihovih lokalnih planova upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom, u izradi lokalnih akata i informisanju i edukaciji građana o odvojenom sakupljanju komunalnog otpada, odnosno afirmisanju sistema primarne selekcije.

Uvođenje sistema odvojenog sakupljanja potrebno nam je radi valorizovacije vrijednosti suve frakcije komunalnog otpada (papira, kartona, plastike, limenki), a samim tim smanjiće se količine otpada koji će se odložiti na deponijama, pružiće se prilika svakom od nas da razmišljamo o otpadu kao značajnom resursu i na jednostavan način damo svoj lični doprinos zaštiti životne sredine. Konačno, ispunili bi postavljene ciljeve u odnosu na ponovnu upotrebu otpada i njegovu reciklažu, koji su nam potrebni za pristupanje Evropskoj uniji.