Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: Održana radionica „Klimatske promjene i finansijski okvir za finansiranje klimatskih akcija u zemljama Zapadnog Balkana“

Saopštenje: Održana radionica „Klimatske promjene i finansijski okvir za finansiranje klimatskih akcija u zemljama Zapadnog Balkana“
Datum objave: 12.10.2018 09:38 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Regionalna radionica pod nazivom „Klimatske promjene i finansijski okvir za finansiranje klimatskih akcija u zemljama Zapadnog Balkana“, u organizaciji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), održana je u Tirani, Albanija, u periodu 8-9. oktobar ove godine.

Na ovoj konferenciji učestvovali su Ivana Vojinović generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu, Ešef Husić generalni direktor Direktorata za klimatske promjene i mediteranske poslove kao i profesor Saša Popović i Aleksandra Kiković iz UNDP-a. Pored predstavnika iz Crne Gore, na konferenciji su učestovali i visoki predstavnici resornih ministarstava iz oblasti životne sredine i klimatskih promjena Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Kosova.

Generalni direktor Husić održao je prezentaciju na temu klimatskih promjena u Crnoj Gori u okviru koje je izložio osnovne informacije o Eko-fondu kao mehanizmu kojim će se omogućiti finansiranje klimatskih akcija. On je, takođe, govorio o činjenicama i složenostima problema klimatskih promjena u Crnoj Gori koje najviše pogađaju sektore turizma, poljoprivrede, biodiverziteta i šuma, ribarstva i akvakulture kao posljedica rasta srednjih godišnjih temperatura, talasa vrućina sa uticajem na zdravlje ljudi, vjetrova, požara, ekstremnih i neujednačenih padavina, vodnih resursa i slično.

Husić je naveo da Ministarstvo održivog razvoja i turizma ima ključne nadležnosti za oblast klimatskih promjena, kreiranjem politike i donošenjem relevantnih propisa, te da su aktivnosti Direktorata za klimatske promjene i mediteranske poslove usmjerene na realizovanje strateškog i uspostavljanje zakonodavnog okvira, koji će regulisati smanjenje intenziteta emisija gasova staklene bašte, kao glavnog uzročnika promjene klime, kao i prilagođavanje na negativne efekte izazvane nastalim klimatskim promjenama, i to donošenjem Zakona o klimatskim promjenama čija se javna rasprava očekuje u narednom periodu.

Prema riječima Husića, Zakon o klimatskim promjenana predstavlja jedan od najvažnijih, sistemskih zakona koji će Crna Gora usvojiti u procesu pristupanja Evropskoj uniji obuhvatom pregovaračkog poglavlja 27. Zaštita životne sredine i klimatske ptromjene.