Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o tekstu Nacrta strategije razvoja ruralnog turizma Crne Gore sa Akcionim planom do 2023.godine

Datum objave: 23.11.2018 13:41 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 041/18) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

JAVNU RASPRAVU O TEKSTU NACRTA STRATEGIJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA CRNE GORE SA AKCIONIM PLANOM DO 2023.GODINE

Vrijeme trajanja javne rasprave: od 23. novembra 2018. do 13. decembra 2018. godine.

Način sprovođenja javne rasprave:

- postavljanjem Nacrta strategije razvoja ruralnog turizma Crne Gore sa Akcionim planom do 2023.godine  na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava;  

- postavljanjem Nacrta strategije razvoja ruralnog turizma Crne Gore sa Akcionim planom do 2023.godine  na portalu e-Uprave https://www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava;  
- u formi tribine koje će biti održane:

o 5. decembar (srijeda) 2018. godine, Tivat - zgrada Opštine sa početkom u 11:00h;
o 6. decembar (četvrtak) 2018.godine, Kolašin - JU Centrar za kulturu, sa početkom u 11h;
o 7.decembar (petak) 2018. godine Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Multimedijalna sala (prizemlje), sa početkom u 11:00 h.

Adresa i način dostavljanja primjedbi, predloga i sugestija: na e-mail adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma javna.rasprava@mrt.gov.me;  na portal E-Uprave ili preko arhive Ministarstva na adresu: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, IV Proleterske br. 19, 81 000 Podgorica (sa naznakom „Javna rasprava – Nacrt Strategije razvoja ruralnog turizma Crne Gore sa Akcionim planom do 2023.godine ).

Ime i prezime službenika u ministarstvu zaduženog za davanje informacija o postupku javne rasprave: Anka Kujović (tel: 020 446 271; email: anka.kujovic@mrt.gov.me)  

Naziv organizacione jedinice ministarstva koja je odgovorna za pripremu nacrta strategije: Direktorat za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu.