Manja slova Veća slova RSS
>

Razvoj Crne Gore usmjeren ka smanjenju nivoa emisija gasova sa efektom staklene bašte

Razvoj Crne Gore usmjeren ka smanjenju nivoa emisija gasova sa efektom staklene bašte
Datum objave: 05.12.2018 14:02 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma

„Crna Gora planira da svoj dalji razvoj i dugoročnu budućnost usmjeri u pogledu niskih nivoa emisija gasova sa efektom staklene bašte“, naveo je Predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović na Segmentu na visokom nivou u okviru 24. Konferencije država ugovornica Okvirne konvencije UN o klimatskim promjenama (COP24). Đukanović je naglasio da je to u skladu sa Nacionalno utvrđenim doprinosom Crne Gore, koji je izražen u iznosu od 30% smanjenja emisija do 2030. godine, u odnosu na baznu 1990. godinu.

Konferencija se održava od 2. do 14. decembra u Katovicama, u Poljskoj, a obuhvata i 24. zasijedanje strana ugovornica (COP 24) Okvirne konvencije UN o promjeni klime (UNFCCC); 14. zasijedanje strana ugovornica Kjoto Protokola (CMP 14); treći dio prvog zasijedanja strana ugovornica Pariskog sporazuma (CMA 1.3); 49. sjednicu Pomoćnog organa Konvencije za nauku i tehnologiju (SBSTA 49); 49. zasijedanje Pomoćnog organa Konvencije za implementaciju (SBI 49); sedmi dio prve sjednice Ad hoc radne grupe za Pariski sporazum (APA 1.7), kao i Segment Konferencije na visokom nivou.

Predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma će 11. decembra učestvovati na Talanoa dijalogu, na ministarskom nivou. Na ovom događaaju govoriće se o kratkoročnim i dugoročnim vizijama za borbu protiv klimatskih promjena, povećanju ambicioznosti na koju poziva Pariski sporazum, unapređenju Nacionalno utvrđenih doprinosa, osnaživanju zainteresovanih strana, usmeravanju na različite aktivnosti na sektorskom i nacionalnom nivou, tehnološkim barijerama i načinima njihovog prevazilaženja.

Takođe, dalji rad se odvija kroz brojna plenarna zasijedanja, a očekivanja od COP-a 24. kreću se pravcu završetka Programa rada Pariskog sporazuma, uz usvajanje Deklaracije o solidarnosti i pravičnoj tranziciji, Deklaracije o šumama i Deklaracije o elektromobilnosti.