Мања слова Већа слова РСС
>

Јавни позив за исказивање интересовања за квалификовање пројеката на Листу развојних пројеката у области туризма, од 26. фебруара 2019. године

Јавни позив за исказивање интересовања за квалификовање пројеката на Листу развојних пројеката у области туризма, од 26. фебруара 2019. године
Датум објаве: 26.02.2019 07:20 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


У складу са чланом 11 Одлуке о критеријумима, начину и поступку избора лица које може стећи црногорско држављанство пријемом ради реализације посебног програма улагања од посебног значаја за привредни и економски интерес Црне Горе („Сл.лист ЦГ“, бр. 79/18),

Министарство одрживог развоја и туризма објављује

Јавни позив
за исказивање интересовања за квалификовање пројеката на
Листу развојних пројеката у области туризма, од 26. фебруара 2019. године

Пријаве за исказивање интересовања за квалификовање пројеката на Листу развојних пројеката у области туризма могу доставити заинтересовани субјекти укључујући и апликанте за стицање црногорског држављанства пријемом ради реализације посебног програма улагања од посебног значаја за привредни и економски интерес Црне Горе, који задовољавају критеријуме за изградњу хотела, односно мјешовитог комплекса:

1. са пет звјездица у приморском региону или Главном граду Подгорица или најмање четири звјездице у сјеверном или средишњем региону, осим Главног града Подгорица;
2. за који је неопходан минимум инвестиције у износу од 15.000.000,00 еура у приморском региону или Главном граду Подгорица или минимум инвестиције у износу од 5.000.000,00 еура у сјеверном или средишњем региону, осим Главног града Подгорица;
3. који ће запошљавати најмање 80 запослених у приморском региону или Главном граду Подгорица или најмање 25 запослених у сјеверном или средишњем региону, осим Главног града Подгорица;
4. који ће имати најмање 60 смјештајних јединица у приморском региону или Главном граду Подгорица или најмање 35 смјештајних јединица у сјеверном или средишњем региону, осим Главног града Подгорица.

Испуњеност услова из члана 11 став 1 тачке од 1 - 4 горе наведене Одлуке, под којима ће се одређени пројекат квалификовати на Листу развојних пројеката у области туризма утврђује Министарство одрживог развоја и туризма, на основу достављене документације којом се доказује испуњеност истих.

Документација којом се доказује испуњеност услова је:
1. Ревидовани главни пројекат, којим се доказује категоризација, број смјештајних јединица и предрачунска вриједност пројекта, у складу са чланом 11 став 1 тачке 1, 2 и 4 Одлуке;
2. Бизнис план, којим се дефинише број запослених у складу са чланом 11 став 1 тачка 3 Одлуке; и
3. По потреби, додатна документација којом се доказује износ већ уложених средстава у предметни пројекат, укључујући и документацију о финансијској способности којом се доказује капацитет за реализацију пројекта, или дијела пројекта.


Сходно члану 11 став 2 Одлуке, Листу развојних пројеката у области туризма утврђује Влада, на предлог Министарства одрживог развоја и туризма.

Пријаве се могу слати на адресу Министарства одрживог развоја и туризма, ул. ИВ пролетерске 19, 21000 Погорица, почев од 26. фебруара 2019. године до 31. децембра 2021. године.