Manja slova Veća slova RSS
>

Nacionalni izvještaj o biološkoj raznovrsnosti osnov za modernizaciju politika zaštite prirode

Nacionalni izvještaj o biološkoj raznovrsnosti osnov za modernizaciju politika zaštite prirode
Datum objave: 08.03.2019 10:25 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Radionica povodom otvaranja projekta „Podrška izradi Šestog nacionalnog izvještaja prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti (CBD)“ održana je u četvrtak, 7. marta 2019. u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

U uvodnoj riječi, Ivana Vojinović, generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu navela je da će ovaj izvještaj dati presjek stanja o napretku ka ispunjenju ciljeva i mjera definisanih Nacionalnom strategijom biodiverziteta, kao i Aiči globalnih ciljeva o biodiverzitetu. 

„Ovaj Izvještaj treba da uoči pravce kojima se kreće zaštita prirode u Crnoj Gori i da bude osnov za modernizaciju politika zaštite prirode“, naglasila je Vojinović. 

Lidija Šćepanović, pomoćnica direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine istakla je značajnu ulogu koju će Agencija imati u izradi navedenog izvještaja. Posebo se osvrnula na aktivnosti koje se odnose na proglašenje novih zaštićenih područja, uspostavljanje web portala i baze podataka informacionog sistema za biodiverzitet. Takođe, gđa Šćepanović je izjavila da se dodatna vrijednost Šestog nacionalnog izvještaja ogleda u jačanju međuinstitucionalne saradnje, dodatnom umrežavanju kao i razmjeni podataka vezanih za biodiverzitet Crne Gore između svih aktera u sistemu zaštite prirode. 

Nakon uvodnih obraćanja, nacionalna koordinatorka projekta, Jovana Drobnjak, predstavila je osnovne informacije o projektu, strukturu Šestog nacionalnog izvještaja shodno zahtjevima Konvencije o biološkoj raznovrsnosti, metodologiju izrade izvještaja, kao i plan rada projekta. Projekat je organizovan uz finansijsku pomoć u okviru Programa za razvoj ujedinjenih nacija (UNEP) i ima za cilj pružanje finansijske i tehničke podrške na razvijanju visokokvalitetnog Šestog nacionalnog izvještaja. Izvještaj će poslužiti za izradu petog Globalnog pregleda biodiverziteta (fifth Global Biodiversity Outlook), kao i Globalne strategije o biodiverziteta 2021-2030. Izvještaj će takođe sadržati podatke neophodne za analizu napretka u implementaciji globalnog Strateškog plana za biodiverzitet 2011-2020., a kroz projekat će se vršiti procjena svakog nacionalnog cilja, uključujući proces konsultacija sa zainteresovanim stranama. 

Radionci su prisustvovali članovi Upravnog odbora projekta kao i članovi Radne grupe sastavljene od predstavnika nadležnih ministarstava, organa uprave, univerziteta kao i nevladinog sektora, koji su uključivanjem u diskusiju dali početne inpute za rad na Šestom izvještaju.