Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: Održana dječja sportska manifestacija „Žogarije“

Saopštenje: Održana dječja sportska manifestacija „Žogarije“
Datum objave: 17.05.2019 14:25 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizmaMinistarstvo održivog razvoja i turizma

Ministarstvo održivog razvoja i turizma sa „Čistoća“ d.o.o. Podgorica i učenicima JU Gimnazije „Slobodan Škerović“ iz Podgorice učestovalo je na sportskoj manifestaciji „Žogarije“, u sklopu saradnje sa jedinicama lokalne samouprave koja se odnosi na jačanje ekološke svijesti o pravilnom upravljanju komunalnim otpadom.

Ministarstvo je na ovoj sportskoj manifestaciji u direktnoj komunikaciji sa građanima predstavilo dio svojih aktivnosti koje se odnose na upravljanje otpadom, sa fokusom na problematiku funkcionisanja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u Glavnom gradu.

Predstavnica Ministarstva, iz Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj, Branka Milašinović, ukazala je na činjenicu da na površinama na kojima se odvijaju javne manifestacije nastane znatna količina komunalnog otpada te da se u najvećem dijelu radi o ambalaži (plastika, limenke, papir ili karton), kao i na neophodnost da se sa tim otpadom upravlja na propisan način, o čemu organizatori ovakvih skupova trebaju da imaju posebnu odgovornost.

Predstavnice „Čistoća” d.o.o. Podgorica, Maja Stojanović i Milica Šanović dale su pojašnjenja o primjeni odluke koja se odnosi na način odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, te novinama na koje se treba brzo naviknuti s obzirom na to da su propisane visoke kazne za nepoštovanje odluke.

„Čistoća” d.o.o. Podgorica postavila je različite posude za sakupljanje papira, plastike, limenki te su građani na licu mjesta imali priliku da vide kako funkcioniše sistem odvojenog sakupljanja dok su gimnazilalci prikazali video zapis o tome kako je u njihovoj školi organizovano odvojeno sakupljanje komunalnog otpada u saradnji sa „Deponija“ d.o.o. Podgorica.

***

Komunalni otpad predstavlja konglomerat više vrsta otpada, koga čine tzv. „suva i mokra“ frakcija. „Suvu“ čine: papir, karton, plastika, metal i staklo koji se može ponovo upotrijebiti ili reciklirati i predstavljaju značajan resurs. „Mokru“ frakciju činebiorazgradive vrste otpada.

Neke od prednosti sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada su: smanjenje količina komunalnog otpada koji je potrebno odložiti na deponiji, tretiranje reciklabilnih komponenti kao resursa, na način da se ostvari uspješno izdvajanje takvih materijala iz ukupne mase otpada na najjednostavniji i najbrži način, tj. prije njegovog kontakta sa miješanim komunalnim otpadom i to je primarna selekcija, ušteda energije u procesima proizvodnje kao uslov održivog i odgovornog poslovanja, ojačavanje sistema evidencije i izvještavanja o vrstama i količinama sakupljenog otpada, postizanje ciljeva postavljenih u okviru Pregovaračke pozicije. Otpad iz „mokre“ frakcije možemo iskoristiti za kompostiranje čime na prirodan način dobijamo kompost koji se upotrebljava kao đubrivo.

Kompostiranje otpada je najstariji način recikliranja otpada, postupak u kome se iz biološko razgradivog otpada dobija kompost, kao vrlo kvalitetno đubrivo.