Мања слова Већа слова РСС
>

Саопштење: Одржана дјечја спортска манифестација „Жогарије“

Саопштење: Одржана дјечја спортска манифестација „Жогарије“
Датум објаве: 17.05.2019 14:25 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


Министарство одрживог развоја и туризмаМинистарство одрживог развоја и туризма

Министарство одрживог развоја и туризма са „Чистоћа“ д.о.о. Подгорица и ученицима ЈУ Гимназије „Слободан Шкеровић“ из Подгорице учестовало је на спортској манифестацији „Жогарије“, у склопу сарадње са јединицама локалне самоуправе која се односи на јачање еколошке свијести о правилном управљању комуналним отпадом.

Министарство је на овој спортској манифестацији у директној комуникацији са грађанима представило дио својих активности које се односе на управљање отпадом, са фокусом на проблематику функционисања система одвојеног сакупљања комуналног отпада у Главном граду.

Представница Министарства, из Директората за управљање отпадом и комунални развој, Бранка Милашиновић, указала је на чињеницу да на површинама на којима се одвијају јавне манифестације настане знатна количина комуналног отпада те да се у највећем дијелу ради о амбалажи (пластика, лименке, папир или картон), као и на неопходност да се са тим отпадом управља на прописан начин, о чему организатори оваквих скупова требају да имају посебну одговорност.

Представнице „Чистоћа” д.о.о. Подгорица, Маја Стојановић и Милица Шановић дале су појашњења о примјени одлуке која се односи на начин одвојеног сакупљања комуналног отпада, те новинама на које се треба брзо навикнути с обзиром на то да су прописане високе казне за непоштовање одлуке.

„Чистоћа” д.о.о. Подгорица поставила је различите посуде за сакупљање папира, пластике, лименки те су грађани на лицу мјеста имали прилику да виде како функционише систем одвојеног сакупљања док су гимназилалци приказали видео запис о томе како је у њиховој школи организовано одвојено сакупљање комуналног отпада у сарадњи са „Депонија“ д.о.о. Подгорица.

***

Комунални отпад представља конгломерат више врста отпада, кога чине тзв. „сува и мокра“ фракција. „Суву“ чине: папир, картон, пластика, метал и стакло који се може поново употријебити или рециклирати и представљају значајан ресурс. „Мокру“ фракцију чинебиоразградиве врсте отпада.

Неке од предности система одвојеног сакупљања комуналног отпада су: смањење количина комуналног отпада који је потребно одложити на депонији, третирање рециклабилних компоненти као ресурса, на начин да се оствари успјешно издвајање таквих материјала из укупне масе отпада на најједноставнији и најбржи начин, тј. прије његовог контакта са мијешаним комуналним отпадом и то је примарна селекција, уштеда енергије у процесима производње као услов одрживог и одговорног пословања, ојачавање система евиденције и извјештавања о врстама и количинама сакупљеног отпада, постизање циљева постављених у оквиру Преговарачке позиције. Отпад из „мокре“ фракције можемо искористити за компостирање чиме на природан начин добијамо компост који се употребљава као ђубриво.

Компостирање отпада је најстарији начин рециклирања отпада, поступак у коме се из биолошко разградивог отпада добија компост, као врло квалитетно ђубриво.