Manja slova Veća slova RSS
>

Javne konsultacije o tekstu nacrta Šestog nacionalnog izvještaja prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti

Javne konsultacije o tekstu nacrta Šestog nacionalnog izvještaja prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti
Datum objave: 31.05.2019 14:51 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma je, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Službeni list CG“, br.54 /16) i shodno odredbama Konvencije o biološkoj raznovrsnosti, u obavezi da izradi Šesti nacionalni izvještaj prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti (CBD).

U cilju pripreme i izrade što kvalitetnijeg Izvještaja, a polazeći od potrebe da se obezbijedi što veći stepen transparentnosti i omogući prethodno učešće zainteresovane javnosti, Ministarstvo organizuje javne konsultacije.

Način sprovođenja javnih konsultacija:
- postavljanjem Nacrta Šestog nacionalnog izvještaja prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma: http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava;
- postavljanjem Nacrta Šestog nacionalnog izvještaja prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti na portalu e-Uprave https://www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava;
- u formi tribine koja će biti održana: 4. juna 2019. u prostorijama PR centra (adresa: Bulevar Josipa Broza 23A, Podgorica), sa početkom u 11.00h.

Adresa i način dostavljanja primjedbi, predloga i sugestija: na e-mail adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma- javna.rasprava@mrt.gov.me; na portal E-Uprave ili na mejl adresu službenika u ministarstvu zaduženog za sprovođenje postupka javne konsultacije -ana.pavicevic@mrt.gov.me

Prilog: Nacrt Šestog nacionalnog izvještaja prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti