Manja slova Veća slova RSS
>

Predstavljen zakonski okvir o klimatskim promjenama u Crnoj Gori

Predstavljen zakonski okvir o klimatskim promjenama u Crnoj Gori
Datum objave: 03.06.2019 14:14 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Predlog zakona o zaštiti od negativnog uticaja klimatskih promjena, kao i obaveze i planovi Crne Gore kada je u pitanju ova oblast, predstavljeni su na okruglom stolu pod nazivom „Klimatske promjene u Crnoj Gori, zakonski okvir i planovi za njegovu primjenu”. Događaj je organizovalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa NVO Green Home i partnerima iz Savjeta za ekološku gradnju iz Podgorice i „Klimatske akcione mreže Evrope“ (Climate Action Network Europe).

Na okruglom stolu istaknuto je da će planovi u oblasti klimatskih promjena omogućiti standardizaciju i implementaciju neophodnih mjera koje će dovesti do uspostavljanja cjelovitog sistema neophodnog za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte. Takođe, predstavljena je i radna verzija vodiča za pripremu Nacionalne nisko-karbonske dugoročne stretegije za Crnu Goru kroz koju će biti postavljeni ciljevi za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Ešef Husić, generalni direktor Direktorata za klimatske promjene i mediteranske poslove, istakao je da je Crna Gora u procesu evropskih integracija i da samim tim politika u oblasti klimatskih promjena teži usklađivanju sa politikama EU u narednom periodu. Pravni propisi EU za sprovođenje ovih politika biće transponovani u pravni sistem Crne Gore kako bi se nastavio proces pridruživanja. Istakao je i da će usvajanjem pomenutog zakona doći do harmonizacije svih strateških dokumenata, uključujući sve ključne sektore koji emituju emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Jelena Ban, iz Direkcije za klimatske promjene, ukazala je na značaj usvajanja Zakona o zaštiti od negativnog uticaja klimatskih promjena, koji će predstavljati skup mjera i standarada EU, koji se moraju dostići kako bi se postiglo željeno smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Takođe pojašnjeno je da će se usvajanjem zakona obezbijediti harmonizovanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU u oblasti klimatskih promjena i nastaviti aktivnosti u ovoj oblasti, kako bi se obezbijedilo da ambicije i doprinos u borbi protiv istih budu u skladu sa onima u EU u periodu do 2030. ali i u dugoročnom periodu do 2050. godine.