Manja slova Veća slova RSS
>

Sastanak Mediteranske komisije za održivi razvoj

Sastanak Mediteranske komisije za održivi razvoj
Datum objave: 10.06.2019 13:37 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Crna Gora će biti država domaćin 18. sastanka Mediteranske komisije za održivi razvoj, koji će se održati od 11. do 13. juna 2019. godine, u hotelu Maestral u Budvi. Sastanak će 11. juna u 9:30h otvoriti ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović.

Sastanak Mediteranske komisije za održivi razvoj organizuje se tokom predsjedavanja Crne Gore ovom komisijom, za period od 2019. do 2020. godine. Komisiju čine subjekti relevantni za sprovođenje politike održivog razvoja, a sastanku će prisustvovati predstavnici država Mediterana, organizacija koje povezuju lokalne zajednice, NVO sektor, međuvladine organizacije i udruženja parlamentaraca Mediterana.

Na sastanku će se, između ostalog, diskutovati o aktivnostima Mediteranskog akcionog plana koje su usmjerene na ažuriranje i primjenu mediteranskog seta indikatora održivog razvoja. Očekuje se da će ovaj segment biti u potpunosti uvezan s aktivnostima koje u tom pogledu na globalnom nivou preduzimaju UN agencije, u prvom redu Program za životnu sredinu i Program za razvoj Ujedinjenih nacija.

Jedna od glavnih tema biće i predstavljanje seta inicijativa za konkretizaciju praktičnih pristupa u implementaciji prioritetnih akcija i mjera održivog razvoja. Takođe, na sastanku će se govoriti i o tekućim pripremama za Samit šefova država o održivom razvoju koji će se održati 24. i 25. septembra 2019. u okviru predstojeće Generalne skupštine UN-a.

Mediteranska komisija za održivi razvoj (MCSD) je savjetodavno tijelo koje pomaže stranama potpisnicama Barselonske konvencije (Konvencija o zaštiti morske sredine i priobalnog područja Sredozemlja) u njihovim naporima da integrišu pitanja zaštite životne sredine u svoje društveno-ekonomske programe i na taj način promovišu politike održivog razvoja u mediteranskoj regiji. MCSD djeluje kao forum za razmjenu iskustava, u kojem predstavnici vlada, lokalnih zajednica, socioekonomski akteri, međunarodne organizacije, nevladine organizacije, naučnici i parlamentarci ravnopravno učestvuju. MCSD je do sada kvalitetno sprovodila važne aktivnosti, kao pokretač rada na prioritetnim temama za Mediteran, kao što su vodni resursi, integralno upravljanje obalnim područjem, turizam, industrija i druge, te razvojem Mediteranske strategije za održivi razvoj (2016-2025. godina).