Manja slova Veća slova RSS
>

Okrugli sto „ Pristupačnost i arhitektura”

Okrugli sto „ Pristupačnost i arhitektura”
Datum objave: 19.06.2019 09:32 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Okrugli sto na temu "Pristupačnost i arhitektura", u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma, i u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom (AF) Univerziteta Crne Gore, održan je u ponedjeljak 17. 06. 2019. godine, kako bi se razmatrala primjena standarda pristupačnosti za lica sa invaliditetom, i koncept Univerzalnog dizajna, prepoznatog kroz nastavni plan i program Arhitektonskog fakulteta.

Učesnici Okruglog stola, pored predstavnika Ministarstva, bili su profesori i studenti arhitektonskog fakulteta, kao i predstavnici nevladinog sektora koji se bave pitanjima lica sa invaliditetom: NVO „Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore“, NVO “Savez paraplegičara Crne Gore“, NVO „Savez slijepih Crne Gore“ i NVO „Udruženje paraplegičara Podgorice“.

Nakon pozdravne riječi dekana Arhitektonskog fakulteta, Svetislava Popovića, i uvodnog dijela v.d. generalne direktorice Direktorata za građevinarstvo, Tatjane Vujošević, koja se osvrnula na regulatorni okvir u ovoj oblasti, saopšteno je da, već od trećeg semestra, na drugoj godini studija, počev od izrade sinteznih projekata stambenih zgrada, pa do završetka studija, problematika vezana za dimenzionalne, prostorne i funkcionalne potrebe lica sa posebnim potrebama i lica sa invaliditetom, zastupljena je na velikom broju urbanističkih i arhitektonskih predmeta i studenti, prilikom izrade svih semestralnih grafičkih elaborata i diplomskih radova, u obavezi su da posebnu pažnju obrate na poštovanje zakonskih obaveza u dijelu pristupačnosti I “Univerzalnog dizajna”.

Fakultet je podržao predlog NVO da se potpiše memorandum o saradnji Arhitektonskog fakulteta i nevladinih organizacija koja se bave pitanjima lica sa invaliditetom.

Na kraju, zaključeno je da nove generacije studenata, nakon završetka studija, posjeduju dovoljno znanja o ovoj, vrlo značajnoj temi, te da su edukovani da odgovorno planiraju i projektuju javne površine i objekte različitih tipologija, poštujući princip Univerzalnog dizajna, i vodeći računa o potrebama osoba sa invaliditetom i da, na taj način, doprinesu stvaranju društva jednakih šansi u kome se uvažavaju različitosti.