Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: Održava se konferencija o klimatskim promjenama u Bonu

Saopštenje: Održava se konferencija o klimatskim promjenama u Bonu
Datum objave: 21.06.2019 14:11 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma

U Svjetskom konferencijskom centru Ujedinjenih nacija u Bonu u periodu 17-27. juna održava se 50. sjednica Pomoćnog organa Konvencije za nauku i tehnologiju (SBSTA 50) i 50. sjednica Pomoćnog organa Konvencije za implementaciju (SBI 50).

Tokom uvodne sesije istaknuto je da je od prvog sastanka SBSTA 1995. do danas postignut veliki napredak, ali da na globalnom nivou još uvijek nijesu dovoljno stabilizovane emisije i koncentracije gasova sa efektom staklene bašte. 

U tom kontekstu, istaknuto je da preporuke SBSTA mogu uspješno pomoći članicama UNFCCC-a u njihovim aktivnostima, sa ciljem promovisanja transfer ekoloških tehnologija za ublažavanje klimatskih promjena i prilagođavanja klimatskim promjenama u zemljama u razvoju, u skladu sa njihovim razvojnim prioritetima, koje mogu doprinijeti ambicioznom cilju smanjenja emisija GHG gasova. 

Pored strukturiranja rada u okviru različitih pregovaračkih sesija biće organizovan i niz redovnih događaja, uključujući dijaloge o istraživanju, ekspertske sastanke iz oblasti prilagođavanja i ublažavanja, tokom kojih će biti predstavljen i posljednji izvještaj Međuvladinog panela o klimatskim promjenama IPCC. 

Pedeseta sjednica Pomoćnog tijela za sprovođenje (SBI 50) obuhvata i Multilateralne sesije radnih grupa za ocjenjivanje, omogućavajući razmjenu mišljenja u okviru međunarodnih konsultacija i analiza. 

Sekretarijat je pripremio metodologiju, procedure, kao i program rada, kako bi se doprinijelo uspješnom organizovanju predstojeće Konferencije strana ugovornica UNFCCC (COP25), koja će se održati u Santjagu, Čile, tokom decembra 2019. 

Učešće na pomenutim sesijama će dodatno doprinijeti izgradnji kapaciteta, intezivirati aktivnosti u oblasti klimatskih promjena, kao i uspostaviti sinergiju izvan klimatskog okvira. 

Sastancima ispred Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorata za klimatske promjene i mediteranske poslove prisustvuju generalni direktor Ešef Husić i rukovoditeljka Direkcije za klimatske promjene Marina Spahić.