Мања слова Већа слова РСС

Закон о слободи вјероисповијести

>

Саопштење: Проглашењем Солане Парком природе заокружен важан процес заштите

Саопштење: Проглашењем Солане Парком природе заокружен важан процес заштите
Датум објаве: 25.06.2019 15:04 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


Усвајањем Одлуке о проглашењу Солане Парком природе заокружен је важан процес који је Влада Црне Горе преко Министарства одрживог развоја и туризма спровела током протекле четири године, везано за заштиту једне од десет највећих и најмлађих солана на Медитерану и станиште од глобалног значаја за боравак и гнијежђење водених птица.

Министарство одрживог развоја и туризма је уз синхронизовану акцију са општином Улцињ и осталим заинтересованим странама и органима, укључујући и међународну јавност, у протеклом периоду питању заштите Улцињске солане дало посебан приоритет, приступило му максимално озбиљно, а све са циљем очувања овог вјештачког екосистема, јединственог на националном и међународном нивоу.

Подсјећамо да је држава Црна Гора у периоду 2015-2018. уложила 1.019.727 еура у очување и заштиту екосистема и обнову инфраструктуре на Солани. Такође, од августа 2015. успостављен је модел привременог управљања и заштите локалитета од стране Јавног предузећа за националне паркове који је обезбиједио физичку заштиту Солане, одржавање пумпног система, санацију насипа, као и мониторинг флоре и фауне.

Усвојеним планским документима од стране Владе у фебруару 2017. и Скупштине у јулу 2018., тј. Просторно урбанистичким планом за општину Улцињ и Просторним планом подручја посебне намјене за обално подручје, утврђена је неспорна и јасна намјена подручја Улцињске солане, а то је заштићено подручје (парк природе) и предложена номинација за упис на Рамсар листу мочвара од међународног значаја.

Такође, Министарство одрживог развоја и туризма је у сарадњи са Делегацијом ЕУ предузело и активности на изради свеобухватне Студије заштите у којој су обрађена сва питања од значаја за овај локалитет, и која је као законски предуслов послужила као нужна основа за заштиту овог подручја.


Коначно, давањем сагласности на Предлог одлуке о проглашењу Улцињске солане Парком природе, а након утврђивања испуњености услова из Закона о заштити природе, Министарство одрживог развоја и туризма дало је проходност да локални Парламент општине Улцињ на текућем засиједању усвоји ову важну Одлуку. 

Како смо током протекле четири године предузели важне кораке на заштити Солане, наставићемо да спроводимо даље одлучне напоре да би се подручје у континуитету штитило и да би се њиме одрживо управљало у складу са захтјевима заштите природе. Будући да Солана представља подручје биодиверзитета од међународног значаја, тј. испуњава шест од девет критеријума за проглашење Рамсар подручјем (мочварним подручјем од међународног значаја), први наредни корак који ће Министарство одрживог развоја и туризма предузети јесте слање већ припремљеног Рамсар формулара Секретаријату Конвенције за номинацију локалитета за упис на ову листу.

Кључно питање је свакако даље питање управљања, као и обезбјеђење знатних финансијских средстава за одржавање адекватног водног режима, кроз даљи ремонт пумпних станица и остале инфрастуктуре, итд. Како је заштита природе, и међународна обавеза, а успостављање заштите над Соланом као подручјем од универзалног биодиверзитетског значаја важно питање на агенди Европске комисије и бројних међународних организација, значајна је свака подршка у финансирању ради успостављања мјера заштите и промоције природних вриједности Солане, обнављања производње соли у адекватном обиму, као и различитих типова еко-туризма (посматрање птица, пјешачење и сл.). 

Будући да је „пружање одговарајућег статуса заштите Солане и ефикасно спровођење мјера очувања које доводе до побољшања статуса њене заштите“, дио мјерила за затварање Поглавља 27., читав процес везан за заштиту и управљање овим подручјем, наставићемо транспарентно да водимо и благовремено информи��емо јавност Црне Горе, Европску комисију, Европски парламент и остале заинтересоване субјекте о свим релевантним информацијама на том путу.