Manja slova Veća slova RSS
>

Ulcinjska Solana treće Ramsar područje u Crnoj Gori

Ulcinjska Solana treće Ramsar područje u Crnoj Gori
Datum objave: 09.09.2019 17:16 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ulcinjska Solana je danas proglašena močvarom od međunarodnog značaja i uvrštena na Ramsar svjetsku listu močvarnih područja.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma kandidovalo je Ulcinjsku solanu za Ramsar, treće močvarno područje u Crnoj Gori, u julu ove godine nakon usvajanja Odluke na sjednici Skupštine opštine Ulcinj, održanoj 24. juna 2019. godine kada je Ulcinjska Solana proglašena zaštićenim područjem - Parkom prirode.

Ulcinjska Solana je jedna od deset najvećih i najmlađih solana na Mediteranu, kao i stanište od globalnog značaja za boravak i gniježdenje vodenih ptica, te proglašenjem Solane - Parkom prirode, kao i Ramsar područjem, zaokružen je važan proces koji je Vlada Crne Gore preko Ministarstva održivog razvoja i turizma sprovela tokom protekle četiri godine.

Usvojenim planskim dokumentima od strane Vlade u februaru 2017. i Skupštine u julu 2018., tj. Prostorno urbanističkim planom za opštinu Ulcinj i Prostornim planom područja posebne namjene za obalno područje, utvrđena je nesporna i jasna namjena područja Ulcinjske solane, a to je zaštićeno područje (park prirode) i predložena je njena nominacija za upis na Ramsar listu močvara od međunarodnog značaja.

Konvencija o zaštiti vlažnih staništa od međunarodnog značaja – Ramsar konvencija je međunarodni sporazum koji pruža okvir za nacionalne akcije i međunarodnu saradnju za očuvanje i mudro korišćenje vlažnih staništa i njihovih resursa.

Danas je Ramsarska lista najveća svjetska mreža zaštićenih područja, jer postoji preko 2.200 ramsarskih lokaliteta na teritoriji 170 Ramsar ugovornih strana širom svijeta, koje pokrivaju više od 2,1 miliona kvadratnih kilometara.

U Crnoj Gori od danas postoji treće Ramsar područje - Ulcinjska Solana, dok su ranije upisani na ovu medjunarodnu listu Nacionalni park Skadarsko jezero (1995.godine) i Tivatska solila ( 2013. godine).