Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: Napredak ostvaren na sanaciji naslijeđenih lokacija na kojima je odlagan industrijski otpad u Crnoj Gori

Saopštenje: Napredak ostvaren na sanaciji naslijeđenih lokacija na kojima je odlagan industrijski otpad u Crnoj Gori
Datum objave: 01.10.2019 15:26 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Svjetska banka tijesno sarađuje sa državnim organima na sprovođenju projekta “Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje” kako bi se Crna Gora riješila naslijeđenih ekoloških crnih tačaka. Pomenuti projekat doprinosi zaštiti prirodnih bogatstava Crne Gore i smanjenju rizika po javno zdravlje od izloženosti određenim lokacijama za odlaganje industrijskog otpada koje imaju značajan uticaj na životnu sredinu.

Jedna od tih lokacije je i Brodogradilište Bijela, koje su danas obišli ministar održivog razvoja i turizma Crne Gore i direktorica Svjetske banke za Zapadni Balkan, sa svojim saradnicima, kako bi se neposredno upoznali sa značajnim do sada ostvarenim rezultatima. Na ovoj lokaciji, kroz projekat se pomaže da se otpadni materijal sakupi i preveze do postrojenja za odgovarajuću obradu. Do sada je izvezeno 35,000 tona opasnog otpada, dok će preostalih 75,000 tona biti zbrinuto do juna 2020.

„Ovo je jedan od najvažnijih projekata u našem portfoliju u Crnoj Gori, ali isto tako i jedan od najsloženijih”, kazala je Linda van Gelder, direktorica Svjetske banke za Zapadni Balkan. "Građani Crne Gore zaslužuju da žive u okruženju bez zagađenja i da imaju jednak pristup čistom vazduhu, vodi i zemljištu. Na svima nama je odgovornost za očuvanje ovih resursa i jedinstvene prirodne ljepote ove zemlje za sve buduće generacije.”

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović iskazao je zahvalnost Svjetskoj banci na podršci i praćenju ovog projekta, uz očekivanje da će ova finansijska institucija nastaviti da podržava završetak projekata remedijacije 4 crne tačke u Crnoj Gori. "Raspored aktivnosti na projektu izvoza grita iz Brodogradilišta u Bijeloj nije ispoštovan do kraja, ali smo danas na sastanku dobili uvjeravanja da će do kraja marta odnosno juna sve biti završeno kako je planirano", naglasio je Radulović.

U sklopu projekta vrši se sanacija još tri lokacije na kojima se ranije odlagao industrijski otpad:

• Jalovište Gradac: rad na sprečavanju ispuštanja bilo kakvih opasnih materija u životnu sredinu tako što se na bezbjedan način ograđuje kontaminirani materijal nastao eksploatacijom olova i cinka u rudniku „Šuplja stijena“.

• Deponija uglja i pepela Maljevac: radovi na zatvaranju jednog dijela deponije, dok će EPCG uložiti u gradnju novih kapaciteta na istoj lokaciji, kako bi se spriječilo zagađenje površinskih i podzemnih voda, kao i vazduha, usljed jakog vjetra.

• KAP Podgorica: pruža se tehnička pomoć za sanaciju bazena crvenog mulja i deponije čvrstog otpada.

Planirano je da se sve ove aktivnosti dovrše do kraja juna 2020. Projekat sprovode Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, uz pomoć finansijskih sredstava Svjetske banke.

Portfolio Svjetske banke u Crnoj Gori sastoji se od četiri investicione operacije u oblasti poljoprivrede, životne sredine, energetske efikasnosti i poreske administracije, čija je ukupna vrijednost oko 110 miliona eura. Svjetska banka će nastaviti da sarađuje sa Vladom Crne Gore na pitanjima rasta i radnih mjesta, fiskalne i finansijske otpornosti.