Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: Nove elektronske usluge na portalu eUprave

Saopštenje: Nove elektronske usluge na portalu eUprave
Datum objave: 11.12.2019 12:38 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Kao sastavni dio procesa digitalizacije usluga javne uprave, Ministarstvo održivog razvoja i turizma je u cilju olakšane komunikacije sa građanima, kao i radi lakšeg pronalaženja informacija i odgovarajućih formulara te jednostavnijeg podnošenja zahtjeva, prijema rješenja i ostalih dokumenata u proteklom periodu kreiralo elektronske usluge na portalu eUprave i to za:

-građevinsku dozvolu za složene inženjerske objekte, licencu ovlašćenog inženjera za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekta koja se izdaje fizičkom licu, licencu revidenta i stručnog nadzora, licencu revizora koja se izdaje fizičkom licu, licencu za izradu tehničke dokumentacije – projektant i izvođač radova, koja se izdaje privrednom društvu, upotrebnu dozvolu za složene inženjerske objekte, upotrebnu dozvolu za složene inženjerske objekte, urbanističko-tehničke uslove, i zahtjev za slobodan pristup informacijama u nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Odnedavno, na portalu eUprave građanima je dostupna i e-usluga podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste seosko domaćinstvo:
https://www.euprava.me/usluge/detalji_usluge?generatedServiceId=974

Takođe, na portalu Ministarstva održivog razvoja i turizma http://www.mrt.gov.me/info_vodici dostupni su:
• Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, turističke agencije i licence, legitimacije turističkog vodiča/turističke vodičkinje, skijališta, kampova, usluga raftinga, kamp, kamp naselje, kamp u divljini i seosko domaćinstvo
• Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste seosko domaćinstvo:
• Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste: hotel, motel, pansion, turističko naselje, hostel, turistički apartmanski blok, etno selo, nacionalni restoran i dr.
• Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti turističke agencije i licence
• Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti i legitimacije turističkog vodiča/turističke vodičkinje
• Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti (rad) na skijalištu
• Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje turističke djelatnosti pružanja usluga raftinga
• Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste kamp, kamp naselje i kamp u divljini

Portal eUprave omogućava da se određeni postupci pred javnom upravom, koji su se do sada obavljali na šalteru, mogu obaviti i od kuće, odnosno bez fizičkog dolaska na šalter što omogućava brže i efikasnije pružanje usluga.