Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o turizmu i ugostiteljstvu

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o turizmu i ugostiteljstvu
Datum objave: 23.12.2019 12:10 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o turizmu i ugostiteljstvu

Javna rasprava se sprovodi organizovanjem okruglih stolova i dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom i elektronskom obliku na e-mail adresu: javna.rasprava@mrt.gov.me, na Obrascu 4 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ili na adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma: IV proleterske brigade 19, Podgorica.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma i portalu e-Uprave.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma će sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će objaviti na svojoj internet stranici i portalu e-Uprava.

Prilozi: 
- Nacrt zakona o turizmu i ugostiteljstvu sa obrazloženjem
- RIA obrazac
- Program javne rasprave
- Obrazac 4