Manja slova Veća slova RSS
>

Izlaganje konkursnih radova - Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje Edukativno – konferencijskog centra Centralne banke Crne Gore

Izlaganje konkursnih radova - Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje Edukativno – konferencijskog centra Centralne banke Crne Gore
Datum objave: 21.01.2020 14:07 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 54 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19), i člana 6 Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje ("Službeni list Crne Gore“, br. 19/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donijelo je Odluku o raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje Edukativno – konferencijskog centra Centralne banke Crne Gore.

Predmet Konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja Edukativno – konferencijskog centra Centralne banke Crne Gore, na urbanističkoj parceli broj 10, u zoni A, koja je formirana od kat. parc broj 972/2 KO Tivat, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Tivat – Centar“,

Opština Tivat. Lokacija na kojoj je planirana izgradnja objekta obuhvata katastarsku parcelu br. 972/2, površine 2.958 m².

Žiri je izvršio detaljni pregled 10 (deset) prispjelih radova dostavljenih arhivi Ministarstva održivog razvoja i turizma do 19. avgusta 2019. godine. Žiri je razmatrao sve pristigle radove.

Rad pod šifrom KID100, autorski tim: Desančić Jelena, Krgović Maja.

Rad pod šifrom ABA191, autorski tim: Rifat Alihodžić, Mirko Popović, Veljko Vulanović, Medina Ćatović, Kenan Spahić, Elvira Muzurović.

Rad pod šifrom DNM311, autorski tim: Dušan Lazarevski, Nikola Bajović.

Rad pod šifrom EKC001, autorski tim: AIM studio d.o.o, Podgorica – Ivan Milošević, Andrej Mitrović, saradnici: Sinan Santurk, Gabrijela Dragnić, Jovana Roganović, Bojana Bogičić.

Rad pod šifrom TRI333, autor: Zoran Spasić.

Rad pod šifrom AMP687, autor: Anđelka Badnjar Gojnić, koautroski tim: Marija Krsmanović, Milena Kordić, Pavle Kostić, 3D vizuelizacija: Dimitrije Puzović.

Rad pod šifrom DBM241, autorski tim: Ana Dobrašinović, Andrijana Vuković.

Rad pod šifrom KKK888, autorski tim: ORTIS d.o.o., Podgorica - Ana Zogović, Miloš Popović, Biljana Krunić.

Rad pod šifrom RED012, autorski tim: Miloš Gačević, Gavrilo Vuković.

Rad pod šifrom 30RR0M, autorski tim: Goran Janković, Duško Janković.

Prilozi:
1_KID100
2_ABA191
3_DNM311
4_EKC001
5_TRI333
5_TRI333_rješenje korigovano prema preporukama žirija 
6_AMP687
7_DBM241
8_KKK888
9_RED012
10_30RR0M