Manja slova Veća slova RSS
>

Održan drugi okrugli sto o Nacrtu zakona o turizmu i ugostiteljstvu u Budvi

Održan drugi okrugli sto o Nacrtu zakona o turizmu i ugostiteljstvu u Budvi
Datum objave: 28.01.2020 09:30 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore organizovalo je drugi okrugli sto o Nacrtu zakona o turizmu i ugostiteljstvu u Budvi 28. januara 2020. godine


Okrugli sto organizovan je u cilju uključivanja predstavnika turističko-ugostiteljske privrede, organa lokalnih uprava, naučnih institucija, poslovnih udruženja, civilnog sektora, nevladinih organizacija, preduzetnika i ostalih zainteresovanih iz opština sa primorja za davanje svog doprinosa kvalitetnijem koncipiranju zakonskih odredbi. 

U uvodnoj riječi, državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Damir Davidović, istakao je da je predloženi Nacrt, odnosno da su izmjene i dopune važećeg Zakona usmjerene ka usaglašavanju sa EU regulativom i stvaranju preduslova za dalje unapređenje turističke djelatnosti, prije svega u smislu pojednostavljenja njenog funkcionisanja. Shodno tome, upućen je poziv privrednicima da argumentovano doprinesu unapređenju teksta Nacrta zakona i na taj način daju doprinos rješenjima koja će podstaći dalji rast ovog sektora.

Generalna direktorica Direktorata za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Olivera Brajović u svom obraćanju istakla je da se predloženim Nacrtom zakona o turizmu i ugostiteljstvu na kvalitetniji način uređuju uslovi za obavljanje turističke i ugostiteljske djelatnosti, odnosno uspostavlja se normativno-pravni okvir za unapređenje poslovanja u sektoru turizma kao jednom od razvojnih prioriteta u ukupnoj privredi Crne Gore.

U okviru aktivnosti Vlade Crne Gore koje se odnose na pristupanje EU, jedna od obaveza jeste i usklađivanje našeg zakonodavstva sa evropskim, odnosno prilagođavanje crnogorske pravne regulative sa direktivama EU. U tom smislu, najveći dio novih odredbi u Nacrtu zakona odnose se na usklađivanje sa EU Direktivom 2015/2302 o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima od 25. novembra 2015., kada je stavljena van snage Direktiva EU 90/314/EEZ, sa kojom je usklađen važeći Zakon. 

Osnovni razlozi za donošenje nove Direktive na nivou EU su značajne promjene na tržištu usluga putovanja koje su nastale primjenom interneta kao najvažnijeg sredstva za ponudu, odnosno prodaju usluga putovanja. Osim toga, prepoznata je i potreba da se obuhvate i pravno regulišu i one vrste usluga koje se nude i prodaju turistima van okvira utvrđenih paket-aranžmana, posebno imajući u vidu činjenicu da se veliki broj takvih vrsta usluga putovanja nalazi u „sivoj“ zoni poslovanja i to prije svega zbog njihove neadekvatne pokrivenosti odredbama „stare“ Direktive (90/314/EEZ).

Drugom okruglom stolu u Budvi prisustvovala su 32 učesnika, odnosno predstavnika lokalnih uprava, inspekcijskih organa, turističkih organizacija, asocijacija turističkih agencija, turistički privrednici iz Budve, Kotora, Tivta, Herceg Novog i Bara.

U okviru Javne rasprave o Nacrtu zakona o turizmu i ugostiteljstvu, koja traje do 16. februara ove godine, predstoji organizovanje trećeg okruglog stola u Podgorici (4. februar 2020.) za predstavnike opština središnjeg regiona Crne Gore, dok su zainteresovani predstavnici opština sa sjevera prisustvovali prvom okruglom stolu, organizovanom u Bijelom Polju 16. januara 2020. ove godine.