Мања слова Већа слова РСС
>

Јавни позив за предлагање представника/це невладине организације за члана/ицу Националног координационог тијела за праћење спровођења Акционог плана Програма заштите од радона за период 2019-2023. године

Јавни позив за предлагање представника/це невладине организације за члана/ицу Националног координационог тијела за праћење спровођења Акционог плана Програма заштите од радона за период 2019-2023. године
Датум објаве: 25.02.2020 09:31 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу Доwнлоад Доwнлоад


На основу члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“ број 41/18), Министарство одрживог развоја и туризма упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА/ЦЕ НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЧЛАНА/ИЦУ НАЦИОНАЛНОГ КООРДИНАЦИОНОГ ТИЈЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ОД РАДОНА ЗА ПЕРИОД 2019-2023. ГОДИНА

У циљу успостављања неопходне координације надлежних државних органа, органа управе, јединица локалне самоуправе и невладиних организација, који имају инструменте за вођење и спровођење политике, вјештине и знања у вези са заштитом од радона, Министарство одрживог развоја и туризма формира Национално координационо тијело за праћење спровођења Акционог плана Програма заштите од радона за период 2019-2023. година.

Позивају се невладине организације које се баве питањима из области заштите животне средине да предложе свог представника/цу са искуством у вези са питањима из области заштите од радона за рад у Националном координационом тијелу.

Број представника/ца невладиних организација у раду Националног координационог тијела је један (1).

Критеријуми за невладину организацију која може да предложи свог представника/цу у овом радном тијелу:
- да је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;
- да у статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које су у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело;
- да је у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области;
- да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланс стања и биланс успјеха);
- више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.

Критеријуми које треба да испуњава представник/ца невладине организације у радном тијелу:
- да има пребивалиште у Црној Гори;
- да има искуство у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело;
- није члан/ица органа политичке партије, јавни функционер, државни службеник односно намјештеник.

Документација која се доставља уз предлог представник/це невладине организације у радном тијелу:
- доказ да је невладина организација уписана у регистар невладиних организација (фотокопија);
- фотокопија статута невладине организације;
- доказ да је невладина организација у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује ово радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области, потписан од стране лица овлашћеног за заступање и потврђен печатом невладине организације;
- доказ да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
- изјаву лица овлашћеног за заступање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичкиих партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници;
- фотокопију личне карте или друге јавне исправе на основу којег се утврђује идентитет представника/це невладине организације у радном тијелу;
- биографију представника/це невладине организације у радном тијелу;
- доказ о искуству представника/це невладине организације у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело (стручни рад, сертификат или други документ);
- изјаву представника/це невладине организације у радном тијелу да није члан/ица органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник, односно намјештеник;
- изјаву представника/це невладине организације да прихвата да га/је та невладина организација предложи као свог/своју представника/цу у радном тијелу.
-
Рок и начин достављања предлога: Предлози се достављају на обрасцу прописаном Уредбом о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (Образац 2), у року од седам (7) дана од дана објављивања овог јавног позива, у Министарству одрживог развоја и туризма, радним данима од 7 до 15 часова, или поштом на адресу: ИВ Пролетерске бригаде 19, у затвореној коверти са напоменом: Предлагање представника/це невладине организације за рад у Националном координационом тијелу за праћење спровођења Акционог плана Програма заштите од радона за период 2019-2023. година.

Назив организационе јединице органа државне управе која је одговорна за реализацију питања које сагледава или нормативно уређује радно тијело: Директорат за животну средину.

Прилог:
Јавни позив