Manja slova Veća slova RSS
>

Obavještenje za putnike o mogućnosti unosa lijeka koji sadrži droge kao ličnu terapiju

Obavještenje za putnike o mogućnosti unosa lijeka koji sadrži droge kao ličnu terapiju
Datum objave: 10.03.2020 09:51 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa članom 43 Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga (“Službeni list CG”, br.28/11 I br.35/13) lice koje prelazi državnu granicu može da posjeduje lijek koji sadrži drogu u količini potrebnoj za ličnu terapiju, za period od najviše 30 dana na osnovu potvrde (izvještaja) izabranog doktora ili doktora medicine specijaliste iz oblasti metalnog zdravlja.

Prilikom prelaska državne granice, ovo lice je dužno da posjeduje potvrdu (izvještaj) o neophodnosti lijeka. Potvrda o neophodnosti posjedovanja lijeka ne može biti starija od 90 dana.

Takođe, lice koje prelazi državnu granicu može da posjeduje lijek koji sadrži drogu u količini potrebnoj za terapiju životinje koja putuje sa njim, za period od najviše 30 dana na osnovu potvrde (izvještaja) doktora veterinarske medicine. Prilikom prelaska državne granice, ovo lice je dužno da posjeduje potvrdu (izvještaj) o neophodnosti posjedovanja lijeka namijenjen životinji koja putuje sa njim, koja ne može biti starija od 90 dana, i istu prijaviti carinskom organu.

Želimo vam prijatan boravak u našoj zemlji!