Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade IV Nacionalnog izvještaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuske konvencije)

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade IV Nacionalnog izvještaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuske konvencije)
Datum objave: 22.06.2020 07:58 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma pokreće postupak izrade IV Nacionalnog izvještaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuske konvencije), u skladu sa obavezama koje Crna Gora ima kao članica Konvencije.

Izvještaj će obuhvatiti podatke o implementaciji Arhuske konvencije u Crnoj Gori za period od 2017.godine do 2020.godine. U tekstu niže nalazi se format Izvještaja na crnogorskom i engleskom jeziku.

U cilju izrade što kvalitetnijeg Izvještaja, a polazeći od potrebe da se obezbijedi što veći stepen transparentnosti i omogući prethodno učešće zainteresovane javnosti u početnoj fazi pripreme Izvještaja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje poziv za učešće u konsultacijama organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima, u cilju dostavljanja predloga za koje smatraju da je potrebno unijeti u Izvještaj.

Javne konsultacije će trajati od 22.06.2020 do 7.07.2020.godine.

Inicijative, predloge, sugestije i komentare možete slati e-mail-om na adresu maja.raicevic@mrt.gov.me ili na portal e-uprave ili poštom na adresu: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, IV Proleterske brigade 19, 81000 Podgorica (sa naznakom “Javne konsultacije – izrada IV Nacionalnog izvještaja o sprovođenju Arhuske konvencije u Crnoj Gori“).

Lice zaduženo za koordinaciju konsultovanja je Maja Raičević, tel: 020 446 -240.

Format Izvještaja na crnogorskom jeziku

Format Izvještaja na engleskom jeziku