Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: Uspješno završena konferencija „Zeleni dani 2020“

Saopštenje: Uspješno završena konferencija „Zeleni dani 2020“
Datum objave: 30.06.2020 14:35 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Konferencija „Zeleni dani 2020“ održana je 29. i 30. juna 2020. godine u organizaciji Vlade Crne Gore, Privredne komore Crne Gore i UNDP-a. Cilj konferencije je povezivanje pokretača iz cijelog svijeta koji dijele strast prema stvaranju bolje i održivije budućnosti.

Danas, u okviru drugog dana konferencije, održane su treća i četvrta plenarna sesija.

Generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu Ivana Vojinović govorila je na temu „U sustret ambicioznim klimatskim ciljevima do 2030. godine“. U svom izlaganju, podsjetila je da je Skupština Crne Gore u oktobru 2017. godine usvojila Zakon o ratifikaciji Pariškog sporazuma, nakon što je pripremljena socio-ekonomska analiza ulaganja koja su potrebna za njegovo sprovođenje.

Vojinović navodi da je Crna Gora postavila ambiciozan cilj koji se odnosi na smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte za 30 odsto do 2030. godine (u poređenju sa referentnom 1990. godinom). Ovaj cilj Crna Gora je postigla već 2013.godine.

Uz podršku UNDP-a, Ministarstvo održivog razvoja i turizma pokrenulo je postupak revizije Nacionalno utvrđenog doprinosa (NDC) u okviru kojeg će se izvršiti analiza finansijske procjene planiranih mjera, jer je izuzetno važno mobilizovati finansijska sredstva u privatnom sektoru, javno-privatnom partnerstvu ili stvoriti druge povoljne uslove za investiranje. Fond za zelenu klimu, Globalni fond za životnu sredinu i bilateralna pomoć predstavljaju još jedan kanal za prikupljanje potrebnih sredstava, pored EU kao najvažnijeg donatora kroz pretpristupne fondove i strukturne i investicione fondove nakon sticanja članstva u EU.

Generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu naglašava da je Crna Gora uspostavila strateški i zakonodavni okvir za sprovođenje politike o klimatskim promjenama. U vezi sa tim, podsjeća da je Nacionalna strategija za klimatske promjene ključni strateški dokument u oblasti klimatskih promjena u Crnoj Gori do 2030. godine.

U decembru 2019. Skupština Crne Gore usvojila je Zakon o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena koji predstavlja osnovu za uspostavljanje Nacionalnog sistema za praćenje, izvještavanje i verifikaciju gasova sa efektom staklene bašte. Takođe, Crna Gora je u 2019. godini započela aktivnosti na izradi Nacionalnog energetskog i klimatskog plana koji su intenzivirani ove godine.

Prioritet u narednom periodu biće izrada Strategije niskokarbonskog razvoja sa Akcionim planom, čija je priprema jedna od prioritetnih aktivnosti u okviru tekućeg IPA III programa.

Crna Gora uspješno sprovodi aktivnosti koje doprinose smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte doprinoseći izvršavanju obaveza na nacionalnom i međunarodnom nivou, posebno u pogledu konvencija UN-a i u pregovaračkom procesu EU u poglavlju 27.