Мања слова Већа слова РСС
>

Измјене Јавног позива за исказивање интересовања за квалификовање пројеката на Листу развојних пројеката у области туризма, од 26.09.2019. године

Измјене Јавног позива за исказивање интересовања за квалификовање пројеката на Листу развојних пројеката у области туризма, од 26.09.2019. године
Датум објаве: 02.07.2020 07:01 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


У циљу прецизирања садржаја документације коју је неопходно доставити ради доказивања финансијске способности за реализацију пројекта који се кандидује на Листу развојних пројеката у области туризма, Министарство одрживог развоја и туризма објављује

Измјене Јавног позива
за исказивање интересовања за квалификовање пројеката на
Листу развојних пројеката у области туризма, од 26.09.2019. године

У тексту Јавног позива, у дијелу који се односи на документацију којом се доказује испуњеност услова, а која се подноси за квалификовање пројеката на Листу развојних пројеката у области туризма, тачка 3 мијења се и гласи:

3. Неопозива банкарска гаранција наплатива на први позив, издата од кредибилне банке, у корист Владе Црне Горе, у износу од 50% од минимума инвестиције из чл. 11 став 1 тачка 2 Одлуке о критеријумима, начину и поступку избора лица које може стећи црногорско држављанство пријемом ради реализације посебног програма улагања од посебног значаја за привредни и економски интерес Црне Горе („Сл.лист ЦГ“, бр. 79/18 и 12/20), којом се гарантује реализација планиране динамике инвестиција из Бизнис плана и Ревидованог главног пројекта, а што се потврђује у Извјештају независног ревизора. По процјени Министарства одрживог развоја и туризма и других надлежних државних органа и институција може бити затражена и друга документација којом се доказује финансијски капацитет компаније подносиоца захтјева за реализацију пројекта.

Остали дио текста Јавног позива објављеног 26.09.2019. године остаје непромијењен.