Manja slova Veća slova RSS
>

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Prostorno urbanističkog plana Opštine Plav u periodu od 12.11. do 12.12.2019.godine

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Prostorno urbanističkog plana Opštine Plav u periodu od 12.11. do 12.12.2019.godine
Datum objave: 31.07.2020 10:28 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Prostorno urbanističkog plana Opštine Plav, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18 i 63/18), je organizovalo Prethodno učešće javnosti u periodu od 12.11. do 12.12.2019.godine.

Upoznavanje zainteresovane javnosti je sprovodeno se na način propisan čl. 6 i 7 Pravilnika o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti ("Sl. list CG", broj 88/17), putem informisanja i konsultacija.

Koncept Prostorno urbanističkog plana Opštine Plav, objavljen je na internet stranici:
http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava/213541/PRETHODNO-UcEscE-JAVNOSTI-na-Koncept-Prostorno-urbanistickog-plana-Opstine-Plav-u-periodu-od-12-11-do-12-12-2019-godine.html  
Predlozi, sugestije i podaci zainteresovane javnosti mogle su se dostaviti ovom ministarstvu na e-mail: javna.rasprava@mrt.gov.me u roku od 30 dana od dana objavljivanja prethodnog učešća javnosti na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Na objavljeni Koncept od strane zainteresovane javnosti dostavljene su dvije primjedbe i to:

Kovijanić Vuko, broj 104-1303/51 od 25.11.2019. godine
Olević Mariza, broj 104-1303/53 od 13.12.2019. godine

U istom periodu, Koncept plana dostavljen je sljedećim institucijama i organima za tehničke uslove:

Ministarstvo finansija mf@mif.gov.me  
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva kabinet@msp.gov.me  
Ministarstvo unutrašnjih poslova vanredne.mup@mup.gov.me  
Uprava za zaštitu kulturnih dobara uzkd@t-com.me  
Uprava za vode upravazavode@uzv.gov.me  
Uprava za nekretnine nekretnine@t-com.me  
Uprava za imovinu upravazaimovinu@gov.me  
Uprava za šume cgsume@t-com.me  
Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ekip@ekip.me  
Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore acv@caa.me  
Direktorat za životnu sredinu ivana.vojinovic@mrt.gov.me  
Direktorat za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu olivera.brajovic@mrt.gov.me  
Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj dragan.asanovic@mrt.gov.me  
Direktorat za građevinarstvo tatjana.vujosevic@mrt.gov.me  
EPCG office@epcg.com  
CEDIS info@cedis.me  
Crnogorski elektroprenosni sistem A.D. office@cges.me  
Uprava za saobraćaj upravazasaobracaj@uzs.gov.me  
Opština Plav kabinet@plav.me  


U predviđenom roku, na dostavljeni Koncept je pristigao jedan predlog ili sugestija i to:

EKIP, broj 104-1303/50 od 19.11.2019. godine