Manja slova Veća slova RSS
>

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Detaljnog urbanističkog plana "Lijeva obala Lima", Opština Berane u periodu od 18.06. do 18.07.202

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Detaljnog urbanističkog plana "Lijeva obala Lima", Opština Berane u periodu od 18.06. do 18.07.202
Datum objave: 31.07.2020 10:32 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Detaljnog urbanističkog plana "Lijeva obala Lima",Opština Berane, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18 i 63/18), je organizovalo Prethodno učešće javnosti u periodu od 18.06. do 18.07.2020.godine

Upoznavanje zainteresovane javnosti je sprovodeno se na način propisan čl. 6 i 7 Pravilnika o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti ("Sl. list CG", broj 88/17), putem informisanja i konsultacija.

Koncept Detaljnog urbanističkog plana "Lijeva obala Lima",Opština Berane, objavljen je na internet stranici: http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava/  

Predlozi, sugestije i podaci zainteresovane javnosti mogle su se dostaviti ovom ministarstvu na e-mail: javna.rasprava@mrt.gov.me  u roku od 30 dana od dana objavljivanja prethodnog učešća javnosti na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Na objavljeni Koncept od strane zainteresovane javnosti nije bilo dostavljenih primjedbi.


U istom periodu, Koncept plana dostavljen je sljedećim institucijama i organima za tehničke uslove:

Ministarstvo finansija mf@mif.gov.me
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva kabinet@msp.gov.me
Ministarstvo unutrašnjih poslova vanredne.mup@mup.gov.me
Uprava za zaštitu kulturnih dobara uzkd@t-com.me
Uprava za vode upravazavode@uzv.gov.me
Uprava za nekretnine nekretnine@t-com.me
Uprava za imovinu upravazaimovinu@gov.me
Uprava za šume cgsume@t-com.me
Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ekip@ekip.me
Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore acv@caa.meDirektorat za životnu sredinu ivana.vojinovic@mrt.gov.me
Direktorat za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu olivera.brajovic@mrt.gov.me
Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj dragan.asanovic@mrt.gov.me
Direktorat za građevinarstvo tatjana.vujosevic@mrt.gov.me
EPCG office@epcg.com
CEDIS info@cedis.me
Crnogorski elektroprenosni sistem A.D. office@cges.me
Uprava za saobraćaj upravazasaobracaj@uzs.gov.me
Opština Berane opstinaberane@t-com.me


U predviđenom roku, na dostavljeni Koncept su pristigla dva predloga ili sugestije i to:

1. CGES, broj 04-124/33 od 08.07.2020. godine
2. Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost 04-124/35 od 22.07.2020.godine


kao i jedan naknadno i to:

3. Direktorat za životnu sredinu, broj 04-124/36 od 23.07.2020.godine