Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana „Pitomine“ i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana „Pitomine“ i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu
Datum objave: 25.08.2020 12:55 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana „Pitomine“ opština Žabljak i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, održaće se u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma u periodu od 26.08. do 13.10.2020.godine.

Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19, Podgorica, zaključno sa 13.10.2020.godine.

Ministarstvo će, u saradnji sa Opštinom Žabljak organizovati javnu prezentaciju Nacrta Detaljnog urbanističkog plana „Pitomine“ 18.09.2020. godine, od 11-13h u sali Skupštine Opštine Žabljak.

Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu dostupni su na Portalu eUprave.

Prilozi:

Nacrt plana - Detaljni urbanistički plan "Pitomine" - Opština Žabljak
Detaljni urbanistički plan "Pitomine" - Opština Žabljak - Namjena površina
Izvještaj o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan "Pitomine” - Opština Žabljak