Manja slova Veća slova RSSVijesti

21.01.2020.

Izlaganje konkursnih radova - Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje Edukativno – konferencijskog centra Centralne banke Crne Gore

Izlaganje konkursnih radova - Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje Edukativno – konferencijskog centra Centralne banke Crne Gore Na osnovu člana 54 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19), i člana 6 Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje ("Službeni list Crne Gore“, br. 19/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donijelo je Odluku o raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje Edukativno – konferencijskog centra Centralne banke Crne Gore...

21.01.2020.

IZLAGANJE KONKURSNIH RADOVA - KONKURS ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE OBJEKTA KAPELE NA ČEVU

IZLAGANJE KONKURSNIH RADOVA - KONKURS ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE OBJEKTA KAPELE NA ČEVU

Na osnovu člana 54 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19), i člana 6 Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje ("Službeni list Crne Gore“, br. 19/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donijelo je Odluku o raspisivanju konkursa...

21.01.2020.

Poziv za izbor rukovodioca izrade Plana generalne regulacije Crne Gore

Poziv za izbor rukovodioca izrade Plana generalne regulacije Crne Gore

U cilju obezbjeđenja što kvalitetnijeg procesa planiranja, transparentnosti procedura, podsticanja zainteresovanih lica da učestvuju u poslovima planiranja prostora i ostvarivanja načela javnosti, Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje javni poziv za iskazivanje interesovanja za rukovođenje izradom Plana generalne regulacije Crne Gore

20.01.2020.

Saopštenje: Održan I okrugli sto o Nacrtu zakona o turizmu i ugostiteljstvu u Bijelom Polju

Saopštenje: Održan I okrugli sto o Nacrtu zakona o turizmu i ugostiteljstvu u Bijelom Polju

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, organizovalo je 16. januara 2020. godine okrugli sto u Bijelom Polju o Nacrtu zakona o turizmu i ugostiteljstvu...

20.01.2020.

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu predloga pravilnika na osnovu Zakona o zaštiti morske sredine

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu predloga pravilnika na osnovu Zakona o zaštiti morske sredine

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu predloga pravilnika na osnovu Zakona o zaštiti morske sredine

20.01.2020.

Javna rasprava o Nacrtu Lokalne studije lokacije "Štitarička rijeka" Opština Mojkovac i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Lokalne studije lokacije "Štitarička rijeka" Opština Mojkovac i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Lokalne studije lokacije "Štitarička rijeka" Opština Mojkovac i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, održaće se u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma u periodu od 21.01. do 02.03.2020.godine...

20.01.2020.

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Izmjena i dopuna PUP-a Bijelo Polje, Opština Bijelo Polje

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Izmjena i dopuna PUP-a Bijelo Polje, Opština Bijelo Polje

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Izmjena i dopuna PUP-a Bijelo Polje, Opština Bijelo Polje

18.01.2020.

Saopštenje: Predstavljena ponuda Crne Gore na samitu nautičkog turizma u Diseldorfu

Saopštenje: Predstavljena ponuda Crne Gore na samitu nautičkog turizma u Diseldorfu

Državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Damir Davidović učestvovao je na Samitu morskog turizma koji je, u organizaciji magazina „Economist“ i diseldorfskog Sajma, održan 17. januara u Diseldorfu, kao uvod u najveći svjetski sajam nautike koji se u ovom gradu održava od 18. do 26. januara...

17.01.2020.

Saopštenje: Dugoročna posvećenost relevantnih aktera ključ daljeg uspješnog rješavanja problema zagađenosti vazduha

Saopštenje: Dugoročna posvećenost relevantnih aktera ključ daljeg uspješnog rješavanja problema zagađenosti vazduha

Na današnjem sastanku predstavnika Ministarstva održivog razvoja i turizma, Glavnog grada, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju i Instituta za javno zdravlje dogovoreno je preduzimanje kratkoročnih mjera u cilju smanjenja zagađenja vazduha, definisane su precizne preporuke...

16.01.2020.

Saopštenje: Vlada odgovorno učestvuje u rješavanju problema zagađenja vazduha

Saopštenje: Vlada odgovorno učestvuje u rješavanju problema zagađenja vazduha

S obzirom na prekoračenja emisija zagađujućih materija u vazduhu, koja su prisutna ovih dana u određenom broju crnogorskih gradova, održan je koordinacioni sastanak između predstavnika Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Zavoda za hidtrometeorologiju i seizmologiju i Instituta za javno zdravlje. Na sastanku je dogovoreno pojačano svakodnevno informisanje građana o prognozama stanja kvaliteta vazduha u zavisnosti od meteoroloških uslova, koje će sadržati i preporuke građanima, naročito vulnerabilnim grupama, o načinu ponašanja i prilagođavanja životnih i radnih aktivnosti stanju kvaliteta vazduha...