Manja slova Veća slova RSSVijesti

31.07.2015.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o potrebnim sredstvima i uslovima koje treba da ispunjava oprema lične zaštite na radu koju imalac izvora nejonizujućih

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...

31.07.2015.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu stručnog osposobljavanja i periodičnoj provjeri

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...

31.07.2015.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližim uslovima u pogledu kadra, opreme i prostora koje treba da ispunjava operater, kao i dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za izda

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...

31.07.2015.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu provjere i/ili ispitivanja uređaja koji emituju ultrazvuk ili uređaja koji emituju optičko zračenje ili sadrže izvore optičkog zračen

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...

31.07.2015.

Objava tendera za radove / Works contract notice

Ugovor o radovima “Sanacija nesanitarnog odlagališta Ćafe u opštini Bar “ u okviru Operativnog programa Regionalni razvoj“ 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

30.07.2015.

Saopštenje za javnost: Ugovorom o dugoročnom zakupu ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula zaštićeni državni interesi

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u cilju pune informisanosti crnogorskih građana u vezi sa tumačenjem određenih članova Ugovora o davanju u dugoročni zakup ostrva Lastavica sa tvrđavom „Mamula“, saopštava sljedeće...

30.07.2015.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti prirode

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o zaštiti prirode

30.07.2015.

Saopštenje za medije: Mjesečna akcija reciklaže papira

Odjeljenje za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i obalnim područjem u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, organizovalo je redovnu mjesečna akciju reciklaže papira, na teritoriji Glavnog grada i tom prilikom je prikupljeno 340 kilograma papira i kartona, koji je upućen na dalju obradu u Reciklažni centar Deponija d.o.o. u Podgorici...

30.07.2015.

Najava za pres konferenciju povodom sprovođenja projekta ,,Ekološki otisak Crne Gore 2015“

Ministarstvo održivog razvoja i turizma u petak, 31. jula sa početkom u 10 časova u multimedijalnoj sali na prizemlju organizuje pres konferenciju na kojoj će predstaviti projekat ,,Ekološki otisak Crne Gore 2015...

30.07.2015.

Javna rasprava o Nacrtu Druge nacionalne strategija biodiverziteta sa akcionim planom (2016-2020)

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu raspravu o Nacrtu Druge nacionalne strategija biodiverziteta sa akcionim planom (2016-2020)