Manja slova Veća slova RSSVijesti

10.03.2020.

Prethodno učešće javnosti na Koncept Detaljnog urbanističkog plana "Veliki pijesak", opština Bar u periodu od 11.03. do 11.04.2020.godine

Prethodno učešće javnosti na Koncept Detaljnog urbanističkog plana "Veliki pijesak", opština Bar u periodu od 11.03. do 11.04.2020.godine U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Detaljnog urbanističkog plana "Veliki pijesak", opština Bar mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18 i 63/18), obavještava da se organizuje

10.03.2020.

Obavještenje za putnike o mogućnosti unosa lijeka koji sadrži droge kao ličnu terapiju

Obavještenje za putnike o mogućnosti unosa lijeka koji sadrži droge kao ličnu terapiju

U skladu sa članom 43 Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga (“Službeni list CG”, br.28/11 I br.35/13) lice koje prelazi državnu granicu može da posjeduje lijek koji sadrži drogu u količini potrebnoj za ličnu terapiju, za period od najviše 30 dana na osnovu potvrde (izvještaja) izabranog doktora ili doktora medicine specijaliste iz oblasti metalnog zdravlja...

10.03.2020.

Anketa u vezi sa izradom Detaljnog urbanističkog plana ,,Momišići A’’, Glavni grad Podgorica

Anketa u vezi sa izradom Detaljnog urbanističkog plana ,,Momišići A’’, Glavni grad Podgorica

Anketa u vezi sa izradom Detaljnog urbanističkog plana ,,Momišići A’’, Glavni grad Podgorica

10.03.2020.

Anketa u vezi sa izradom Detaljnog urbanističkog plana ,,Donja Gorica’’, Glavni grad Podgorica

Anketa u vezi sa izradom Detaljnog urbanističkog plana ,,Donja Gorica’’, Glavni grad Podgorica

Anketa u vezi sa izradom Detaljnog urbanističkog plana ,,Donja Gorica’’, Glavni grad Podgorica

09.03.2020.

Saopštenje: Ministarstvo održivog razvoja i turizma nastavlja sa primjenom „zelenih“ praksi

Saopštenje: Ministarstvo održivog razvoja i turizma nastavlja sa primjenom „zelenih“ praksi

Ministarstvo održivog razvoja i turizma počinje sa primjenom novih „zelenih“ praksi u okviru projekta „Tehnička podrška javnim insititucijama u prevenciji upotrebe jednokratne plastike u Crnoj Gori“, čiji je cilj smanjenje plastike za jednokratnu upotrebu u državnim organima...

09.03.2020.

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Sl. list CG”, br. 41/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, objavljuje javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima...

09.03.2020.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima

Na osnovu čl.1 i 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasrave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore” broj 41/18) Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima...

09.03.2020.

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i  Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Detaljnog urbanističkog plana „Lepetane”, opština Tivat, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG" broj 64/17, 44/18 i 63/18), organizovalo je prethodno učešće javnosti u periodu od 30.01.2020 do 01.03.2020.godine...

09.03.2020.

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Predloga nacionalnog plana za sušu i saradnju sa UNCCD

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Predloga nacionalnog plana za sušu i saradnju sa UNCCD

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“ broj 41/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...

06.03.2020.

Preporuke Instituta za javno zdravlje za hotelijere i vlasnike objekata za smještaj turista u cilju sprečavanja širenja COVID-19 koronavirusa.

Preporuke Instituta za javno zdravlje za hotelijere i vlasnike objekata za smještaj turista u cilju sprečavanja širenja  COVID-19 koronavirusa.

Institut za javno zdravlje Crne Gore je izradio specifične mjere u cilju sprečavanja širenja COVID-19 koronavirusa.