Manja slova Veća slova RSSVijesti

02.04.2019.

Saopštenje: Čist i zdrav Mediteran preduslov za održiv razvoj regiona

Saopštenje: Čist i zdrav Mediteran preduslov za održiv razvoj regiona „Čist, zdrav i produktivan Mediteran predstavlja preduslov za održiv razvoj našeg regiona, zbog čega je neophodno razumijevanje morskih i obalnih ekosistema, jačanje naučnih istraživanja mora, povezivanje politike i nauke, kao i primjena novih tehnologija“, poručio je ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović...

01.04.2019.

Najava: Ministar Radulović otvara konferenciju posvećenu monitoringu i zaštiti mora od zagađenja u okviru sprovođenja Barselonske konvencije

Najava: Ministar Radulović otvara konferenciju posvećenu monitoringu i zaštiti mora od zagađenja u okviru sprovođenja Barselonske konvencije

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović otvoriće sjutra u Podgorici konferenciju posvećenu monitoringu i zaštiti morske sredine od zagađenja u okviru sprovođenja Barselonske konvencije, u sklopu koje će biti organizovan niz stručnih sastanaka koji će trajati do 5. aprila. Konferenciju organizuje Mediteranski akcioni plan Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UN Environment/MAP) u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma a njeno otvaranje predviđeno je za sjutra, u 9.30 h u hotelu „Hilton”...

01.04.2019.

Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija za sprovođenje edukativnih kampanja u cilju zaštite životne sredine

Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija za sprovođenje edukativnih kampanja u cilju zaštite životne sredine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 041/18), objavljuje javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija za sprovođenje edukativnih kampanja u cilju zaštite životne sredine...

01.04.2019.

Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija kao podršku za izradu Akcionih planova najugrozenijih vrsta koji moraju biti razvijeni u okviru EU Direktive o habitatima i pticama

Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija kao podršku za izradu Akcionih planova najugrozenijih vrsta koji moraju biti razvijeni u okviru EU Direktive o habitatima i pticama

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 041/18), objavljuje javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija kao podršku za izradu Akcionih planova najugrozenijih vrsta koji moraju biti razvijeni u okviru EU Direktive o habitatima i pticama...

01.04.2019.

Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija kao podršku za utvrđivanje "Liste vrsta zabrinutosti (Union Concern )" invazivnih i stranih invazivnih vrsta i mapiranju njihove distribucije

Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija kao podršku za utvrđivanje "Liste vrsta zabrinutosti (Union Concern )" invazivnih i stranih invazivnih vrsta i mapiranju njihove distribucije

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 041/18), objavljuje javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija kao podršku za utvrđivanje "Liste vrsta zabrinutosti (Union Concern )" invazivnih i stranih invazivnih vrsta i mapiranju njihove distribucije.

29.03.2019.

Saopštenje: Sjutra akcija „Sat za planetu Zemlju“

Saopštenje: Sjutra akcija „Sat za planetu Zemlju“

Ministarstvo održivog razvoja i turizma će, kao i prethodnih godina, podržati akciju „Sat za planetu Zemlju“ gašenjem svjetala na jedan sat, 30. marta 2019., u periodu 20.30 - 21:30h i time ukazati na neophodnost očuvanja naše planete...

28.03.2019.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti

Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 041/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje javni poziv naučnoj i stručnoj javnosti, naučno-istraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja, privrednim subjektima, nevladinim organizacijama, građanima i svim zainteresovanim subjektima, za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti, u periodu od 28. marta do 7. maja 2019. godine...

25.03.2019.

Radulović: Izrada postrojenja u Beranama i upotrebna dozvola do 1. decembra

Radulović: Izrada postrojenja u Beranama i upotrebna dozvola do 1. decembra

„Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Berane, trebalo bi da bude završeno i da dobije upotrebnu dozvolu do 1. decembra“, ocijenio je ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović prilikom današnje posjete tom gradu...

25.03.2019.

Prethodno učešće javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Prostornog urbanističkog plana Opštine Danilovgrad u dijelu Generalne urbanističke razrade „Spuž”

Prethodno učešće javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Prostornog urbanističkog plana Opštine Danilovgrad u dijelu Generalne urbanističke razrade „Spuž”

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Prostornog urbanističkog plana Opštine Danilovgrad u dijelu Generalne urbanističke razrade „Spuž”, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 64/17, 44/18 i 63/18), obavještava da se organizuje prethodno učešće javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Prostornog urbanističkog plana Opštine Danilovgrad u dijelu Generalne urbanističke razrade „Spuž”...

19.03.2019.

Prirodne ljepote i kulurno nasljeđe veliki potencijal za turizam jadransko-jonske regije

Prirodne ljepote i kulurno nasljeđe veliki potencijal za turizam jadransko-jonske regije

„Izuzetne prirodne ljepote i bogato kulturno i istorijsko nasleđe koje imamo, predstavljaju veliki potencijal za visokokvalitetni turizam jadransko jonske regije. Ipak, još nismo dovoljno iskoristili ali ni istrazili arheolosko nasleđe da bi ga volarizovali kako zaslužuje i to treba da je zajednički cilj svih nas ovdje“, kazao je ministar Pavle Radulovic na XVI konferenciji predsjednika parlamenata država članica Jadansko-jonske inicijative...