Manja slova Veća slova RSSVijesti

04.06.2019.

Prethodno učešće javnosti za koncept Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio sektora 58 - turistički kompleks Ponta" - Ruža vjetrova, Opština Bar.

Prethodno učešće javnosti za koncept Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio sektora 58 - turistički kompleks Ponta" - Ruža vjetrova, Opština Bar. U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio sektora 58 - turistički kompleks Ponta" - Ruža vjetrova, Opština Bar, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 64/17, 44/18 i 63/18), obavještava da se organizuje...

03.06.2019.

Predstavljen zakonski okvir o klimatskim promjenama u Crnoj Gori

Predstavljen zakonski okvir o klimatskim promjenama u Crnoj Gori

Predlog zakona o zaštiti od negativnog uticaja klimatskih promjena, kao i obaveze i planovi Crne Gore kada je u pitanju ova oblast, predstavljeni su na okruglom stolu pod nazivom „Klimatske promjene u Crnoj Gori, zakonski okvir i planovi za njegovu primjenu”. Događaj je organizovalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa NVO Green Home i partnerima iz Savjeta za ekološku gradnju iz Podgorice i „Klimatske akcione mreže Evrope“ (Climate Action Network Europe)...

03.06.2019.

Prethodno učešće javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Đuraševići“ u Tivtu u periodu od 04.06. do 04.07.2019.godine

Prethodno učešće javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Đuraševići“ u Tivtu u periodu od 04.06. do 04.07.2019.godine

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Đuraševići“ u Tivtu, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 64/17, 44/18 i 63/18), obavještava da se organizuje...

03.06.2019.

Saopštenje: Obilježen Međunarodni dan biodiverziteta

Saopštenje: Obilježen Međunarodni dan biodiverziteta

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je 31. maja u okviru projekta: „Podrška izradi šestog nacionalnog izvještaja prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti“ obilježilo Međunarodni dan biodiverziteta. Događaj je organizovan u saradnji sa Univerzitetom Donja Gorica (UDG)...

01.06.2019.

Saopštenje: Redovnim investicijama u održivi turizam uspostavlja se održavanje stabilnih turističkih tokova

Saopštenje: Redovnim investicijama u održivi turizam uspostavlja se održavanje stabilnih turističkih tokova

U okviru međunarodne konferencije „Investiranje u održivi turizam“, koja je održana u periodu od 30. maja do 1. juna u mjestu Sunčev Brijeg u Bugarskoj kao glavna tema prezentovani su najbolji načini investiranja u održivi turizam...

31.05.2019.

Javne konsultacije o tekstu nacrta Šestog nacionalnog izvještaja prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti

Javne konsultacije o tekstu nacrta Šestog nacionalnog izvještaja prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Službeni list CG“, br.54 /16) i shodno odredbama Konvencije o biološkoj raznovrsnosti, u obavezi da izradi Šesti nacionalni izvještaj prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti (CBD)...

31.05.2019.

Radulović: IKCG doprinosi postavljanju jasnih pravila i poštovanju najviših kriterijuma

Radulović: IKCG doprinosi postavljanju jasnih pravila i poštovanju najviših kriterijuma

Inženjerska komora Crne Gore (IKCG), sa oko 3.000 licenciranih inženjera, značajno doprinosi postavljanju jasnih pravila i poštovanju najviših kriterijuma, što rezultira kvalitetnim poštovanjem prostora...

31.05.2019.

Vožnja biciklima u susret Svjetskom danu životne sredine

Vožnja biciklima u susret Svjetskom danu životne sredine

Ukoliko volite da vozite biciklo i želite da čujete kako da budete dio akcije čišćenja crnogorskih plaža i podmorja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma vas poziva na 57. Critical Mass u nedelju, 2. juna, u 12h u Podgorici...

31.05.2019.

Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori (2020-2035) sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori (2020-2035) sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 041/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje javni poziv naučnoj i stručnoj javnosti, naučno-istraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja, privrednim subjektima, nevladinim organizacijama, građanima i svim zainteresovanim subjektima, za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori (2020-2035) sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu.

30.05.2019.

Obilježavanje Međunarodnog dana biodiverziteta u Crnoj Gori

Obilježavanje Međunarodnog dana biodiverziteta u Crnoj Gori

Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Univerzitetom Donja Gorica obilježiće Međunarodni dan biodiverziteta, u petak 31. maja. Događaj koji će se održati u Galeriji UDG-a u 10h, organizuje se u okviru projekta „Podrška izradi Šestog nacionalnog izveštaja prema Кonvenciji...