Manja slova Veća slova RSSVijesti

12.07.2018.

Konkurs za izradu idejnog urbanističkog rješenja zone „K4” sektora 65 DSL „Rt Đeran – Port Milena”, Opština Ulcinj

Konkurs za izradu idejnog urbanističkog rješenja zone „K4” sektora 65 DSL „Rt Đeran – Port Milena”, Opština Ulcinj Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore raspisalo je pozivni konkurs za izradu idejnog urbanističkog rješenja zone „K4“ sektora 65 Državne studije lokacije „Rt Đeran – Port Milena“, Opština Ulcinj...

11.07.2018.

Saopštenje: NTO CG predstavila projekat „Inovativni klaster za mala i srednja poduzeća u prekograničnom turizmu – “INNOTOURCLUST”

Saopštenje: NTO CG predstavila projekat „Inovativni klaster za mala i srednja poduzeća u prekograničnom turizmu – “INNOTOURCLUST”

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore predstavila je danas početak projekta „Inovativni klaster za mala i srednja poduzeća u prekograničnom turizmu – “INNOTOURCLUST” koji se realizuje u sklopu IPA 2 programa Albanija – Crna Gora – Italija...

11.07.2018.

Ponuđači stanova moraju dostaviti lične podatke odnosno kompletnu dokumentaciju

Ponuđači stanova moraju dostaviti lične podatke odnosno kompletnu dokumentaciju

Projektni odbor za “1000 plus” apeluje na fizička lica koja su ponudili svoje stanove na prodaju da dopune dokumentaciju u dijelu ličnih podataka, jer se u suprotnom ponuda smatra nekompletnom...

10.07.2018.

Moguće predati zahtjev za legalizaciju i 16. jula

Moguće predati zahtjev za legalizaciju i 16. jula

Ministarstvo održivog razvoja i turizma obavještava javnost da je poslednji dan zakonom propisanog roka za predaju zahtjeva za legalizaciju objekata 16. jul 2018. Naime, Članom 89 Zakona o upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada na praznik, odnosno neradni dan, isti se mora pomjeriti za jedan dan...

09.07.2018.

Poziv zainteresovanim korisnicima prostora za učešće u izradi Programa privremenih objekata

Poziv zainteresovanim korisnicima prostora za učešće u izradi Programa privremenih objekata

Nakon donošenja Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme (»Službeni list CG«, broj 43/18), od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, stekli su se uslovi da Ministarstvo pristupi, shodno odredbi člana 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list CG«, broj 64/17), donošenju Programa privremenih objekata za područje morskog dobra i nacionalnih parkova. Program se donosi za period od pet godina, a po prethodno pribavljenom mišljenju jedinice lokalne samouprave i organa državne uprave nadležnih za zaštitu kulturnih dobara i zaštitu životne sredine...

06.07.2018.

Saopštenje: Podneseno oko 13 000 zahtjeva za legalizaciju

Saopštenje: Podneseno oko 13 000 zahtjeva za legalizaciju

Prema dostavljenim podacima na dan 6. jul 2018. jedinicama lokalne samouprave predato je oko 13 000 zahtjeva za legalizaciju bespravnih objekata, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata...

06.07.2018.

Podnijeti zahtjev za legalizaciju do 15. jula, nakon toga dopuna dokumentacije

Podnijeti zahtjev za legalizaciju do 15. jula, nakon toga dopuna dokumentacije

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, koji je juče usvojen u Skupštini Crne Gore između ostalog se predviđa da će vlasnici bespravnih objekata do 15. jula moći da predaju zahtjev za legalizaciju sa dokazom iz Katastra da su predali elaborat premjera na ovjeru. U tom slučaju postupak se prekida do dostavljanja potpune dokumentacije, odnosno na rok do 90 dana...

06.07.2018.

Procedura za legalizaciju bespravnih objekata

Procedura za legalizaciju bespravnih objekata

Rok i preduslovi za podnošenje zahtjeva: Zahtjev za legalizaciju bespravnog objekta može se podnijeti nadležnom organu lokalne uprave najkasnije do 15. jula 2018. godine. Zahtjev se podnosi nadležnom organu lokalne uprave – sekretarijatu u opštini na čijoj se teritoriji nalazi objekat.

04.07.2018.

„Globalno zagrijavanje i klimatske promjene“ na diplomatskoj akademiji „Gavro Vuković“

„Globalno zagrijavanje i klimatske promjene“ na diplomatskoj akademiji „Gavro Vuković“

U okviru diplomatske akademije „Gavro Vuković“, koja se održava u Kolašinu, državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma, Saša Radulović održao je izlaganje na temu „Globalno zagrijavanje – klimatske promjene“. Takođe, Radulović je učestvovao u panel diskusiji o klimatskim promjenama, sa stalnom koordinatorkom sistema UN u Crnoj Gori Fionom Mekkluni i ambasadorkom Francuske, Nj. E. Katrin Tudik...

04.07.2018.

Unaprijediti saradnju Izraela i Crne Gore

Unaprijediti saradnju Izraela i Crne Gore

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović sastao se danas sa generalnim direktorom Ministarstva vanjskih poslova Izraela Juvalom Rotemom, kako bi se sagledale mogućnosti intenzivnije saradnje dviju zemalja...