Manja slova Veća slova RSSVijesti

04.06.2019.

Promjena termina akcija čišćenja

Promjena termina akcija čišćenja Zbog najavljenog lošeg vremena, obavještavamo zainteresovane da su akcije čišćenja koje su bile planirane za 5. jun pomjerene za petak, 7. jun...

04.06.2019.

Prethodno učešće javnosti za koncept Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio sektora 58 - turistički kompleks Ponta" - Ruža vjetrova, Opština Bar.

Prethodno učešće javnosti za koncept Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio sektora 58 - turistički kompleks Ponta" - Ruža vjetrova, Opština Bar.

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio sektora 58 - turistički kompleks Ponta" - Ruža vjetrova, Opština Bar, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 64/17, 44/18 i 63/18), obavještava da se organizuje...

03.06.2019.

Predstavljen zakonski okvir o klimatskim promjenama u Crnoj Gori

Predstavljen zakonski okvir o klimatskim promjenama u Crnoj Gori

Predlog zakona o zaštiti od negativnog uticaja klimatskih promjena, kao i obaveze i planovi Crne Gore kada je u pitanju ova oblast, predstavljeni su na okruglom stolu pod nazivom „Klimatske promjene u Crnoj Gori, zakonski okvir i planovi za njegovu primjenu”. Događaj je organizovalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa NVO Green Home i partnerima iz Savjeta za ekološku gradnju iz Podgorice i „Klimatske akcione mreže Evrope“ (Climate Action Network Europe)...

03.06.2019.

Prethodno učešće javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Đuraševići“ u Tivtu u periodu od 04.06. do 04.07.2019.godine

Prethodno učešće javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Đuraševići“ u Tivtu u periodu od 04.06. do 04.07.2019.godine

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Đuraševići“ u Tivtu, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 64/17, 44/18 i 63/18), obavještava da se organizuje...

03.06.2019.

Saopštenje: Obilježen Međunarodni dan biodiverziteta

Saopštenje: Obilježen Međunarodni dan biodiverziteta

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je 31. maja u okviru projekta: „Podrška izradi šestog nacionalnog izvještaja prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti“ obilježilo Međunarodni dan biodiverziteta. Događaj je organizovan u saradnji sa Univerzitetom Donja Gorica (UDG)...

01.06.2019.

Saopštenje: Redovnim investicijama u održivi turizam uspostavlja se održavanje stabilnih turističkih tokova

Saopštenje: Redovnim investicijama u održivi turizam uspostavlja se održavanje stabilnih turističkih tokova

U okviru međunarodne konferencije „Investiranje u održivi turizam“, koja je održana u periodu od 30. maja do 1. juna u mjestu Sunčev Brijeg u Bugarskoj kao glavna tema prezentovani su najbolji načini investiranja u održivi turizam...

31.05.2019.

Javne konsultacije o tekstu nacrta Šestog nacionalnog izvještaja prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti

Javne konsultacije o tekstu nacrta Šestog nacionalnog izvještaja prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Službeni list CG“, br.54 /16) i shodno odredbama Konvencije o biološkoj raznovrsnosti, u obavezi da izradi Šesti nacionalni izvještaj prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti (CBD)...

31.05.2019.

Radulović: IKCG doprinosi postavljanju jasnih pravila i poštovanju najviših kriterijuma

Radulović: IKCG doprinosi postavljanju jasnih pravila i poštovanju najviših kriterijuma

Inženjerska komora Crne Gore (IKCG), sa oko 3.000 licenciranih inženjera, značajno doprinosi postavljanju jasnih pravila i poštovanju najviših kriterijuma, što rezultira kvalitetnim poštovanjem prostora...

31.05.2019.

Vožnja biciklima u susret Svjetskom danu životne sredine

Vožnja biciklima u susret Svjetskom danu životne sredine

Ukoliko volite da vozite biciklo i želite da čujete kako da budete dio akcije čišćenja crnogorskih plaža i podmorja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma vas poziva na 57. Critical Mass u nedelju, 2. juna, u 12h u Podgorici...

31.05.2019.

Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori (2020-2035) sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori (2020-2035) sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 041/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje javni poziv naučnoj i stručnoj javnosti, naučno-istraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja, privrednim subjektima, nevladinim organizacijama, građanima i svim zainteresovanim subjektima, za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori (2020-2035) sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu.