Manja slova Veća slova RSSVijesti

03.07.2020.

Saopštenje: Izmijenjen tekst Javnog poziva za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma

Saopštenje: Izmijenjen tekst Javnog poziva za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma Ministarstvo održivog razvoja i turizma je 2. jula 2020. godine izmijenilo tekst Javnog poziva za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma od 26.09. 2019. godine, i to u dijelu koji se odnosi na dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova za kandidovanje projekata, konkretno za dokumentaciju kojom se dokazuje finansijska sposobnost, odnosno kapacitet za realizaciju projekta....

03.07.2020.

Izmjene i dopune Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019 - 2023. godine, jun 2020. godine

Izmjene i dopune Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019 - 2023. godine, jun 2020. godine

Izmjene i dopune Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019 - 2023. godine, jun 2020. godine

03.07.2020.

Prethodno učešće javnosti na Koncept Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana i Urbanističkog projekta "Istorijsko jezgro" Cetinje u periodu od 03.07. do 03.08.2020.godine

Prethodno učešće javnosti na Koncept Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana i Urbanističkog projekta "Istorijsko jezgro" Cetinje u periodu od 03.07. do 03.08.2020.godine

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana i Urbanističkog projekta "Istorijsko jezgro" Cetinje, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18), obavještava da se organizuje Prethodno učešće javnosti na Koncept Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana i Urbanističkog projekta "Istorijsko jezgro" Cetinje u periodu od 03.07. do 03.08.2020.godine...

03.07.2020.

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Lokalne studije lokacije "Štitarička rijeka" Opština Mojkovac i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Lokalne studije lokacije "Štitarička rijeka" Opština Mojkovac i Mišljenje Savjeta na Izv

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Lokalne studije lokacije "Štitarička rijeka" Opština Mojkovac i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Lokalne studije lokacije "Štitarička rijeka" Opština Mojkovac i Mišljenje Savjeta na Izv

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Lokalne studije lokacije "Štitarička rijeka" Opština Mojkovac i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Lokalne studije lokacije "Štitarička rijeka" Opština Mojkovac i Mišljenje Savjeta na Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Lokalne studije lokacije "Štitarička rijeka" Opština Mojkovac

02.07.2020.

Plan nabavki malih vrijednosti za 2020. godinu

Plan nabavki malih vrijednosti za 2020. godinu

Plan nabavki malih vrijednosti za 2020. godinu

02.07.2020.

Izmjene Javnog poziva za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, od 26.09.2019. godine

Izmjene Javnog poziva za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, od 26.09.2019. godine

U cilju preciziranja sadržaja dokumentacije koju je neophodno dostaviti radi dokazivanja finansijske sposobnosti za realizaciju projekta koji se kandiduje na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje Izmjene Javnog poziva za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, od 26.09.2019. godine

30.06.2020.

Saopštenje: Uspješno završena konferencija „Zeleni dani 2020“

Saopštenje: Uspješno završena konferencija „Zeleni dani 2020“

Konferencija „Zeleni dani 2020“ održana je 29. i 30. juna 2020. godine u organizaciji Vlade Crne Gore, Privredne komore Crne Gore i UNDP-a. Cilj konferencije je povezivanje pokretača iz cijelog svijeta koji dijele strast prema stvaranju bolje i održivije budućnosti...

26.06.2020.

Informacija o nastavku realizacije Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19

Informacija o nastavku realizacije Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 18.06.2020. godine razmotrila i usvojila Informaciju o realizaciji Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19 i donijela odluku da se od 1. jula 2020. godine nastavi sa isplatom subvencija dijela junske zarade zaposlenim u privrednim subjektima koji posluju u sljedećim djelatnostima...

25.06.2020.

Saopštenje: 65. sastanak UNWTO Komisije za Evropu (CEU) održan danas

Saopštenje: 65. sastanak UNWTO Komisije za Evropu (CEU) održan danas

Državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Damir Davidović i generalna direktorka za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu, Olivera Brajović učestvovali su na 65. sastanku UNWTO Komisije za Evropu (CEU) održanom danas. Usljed situacije sa pandemijom koronavirusa COVID−19 sastanak je održan virtuelno, a domaćin je bio Uzbekistan...

22.06.2020.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o komunalnim djelatnostima

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o komunalnim djelatnostima

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o komunalnim djelatnostima