Manja slova Veća slova RSSVijesti

30.12.2019.

Saopštenje: Dijalog državnih institucija i civilnog sektora

Saopštenje: Dijalog državnih institucija i civilnog sektora Okrugli sto sa nevladinim organizacijama sa sjevera Crne Gore na temu zaštite životne sredine, održan je u Mojkovcu u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma...

27.12.2019.

Prethodno učešće javnosti na Koncept Lokalne studije lokacije “Donji Štoj”, Opština Ulcinj, u periodu od 30.12.2019.godine do 30.01.2020.godine

Prethodno učešće javnosti na Koncept Lokalne studije lokacije “Donji Štoj”, Opština Ulcinj, u periodu od 30.12.2019.godine do 30.01.2020.godine

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Lokalne studije lokacije “Donji Štoj”, Opština Ulcinj, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18 i 63/18), obavještava da se organizuje Prethodno učešće javnosti na Koncept Lokalne studije lokacije “Donji Štoj”, Opština Ulcinj, u periodu od 30.12.2019.godine do 30.01.2020.godine...

25.12.2019.

Dopuna liste, zbog kašnjenja pošte, predstavnika nevladinih organizacija predloženih shodno Javnom pozivu nevladinim organizacijama za predlaganje člana/ice u sastav Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim

Dopuna liste, zbog kašnjenja pošte, predstavnika nevladinih organizacija predloženih shodno Javnom pozivu nevladinim organizacijama za predlaganje člana/ice u sastav Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje...

24.12.2019.

Saopštenje: Održana radionica „Sertifikacija fabričke kontrole proizvodnje“

Saopštenje: Održana radionica „Sertifikacija fabričke kontrole proizvodnje“

Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Institutom za građevinarstvo, IG-CERT-om d.o.o., organizovalo je radinonicu na temu „Sertifikacija fabričke kontrole proizvodnje“- agregati za beton u cilju implementacije Zakona...

23.12.2019.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o turizmu i ugostiteljstvu

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o turizmu i ugostiteljstvu

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o turizmu i ugostiteljstvu...

20.12.2019.

Odluka o izmjeni odluke o raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje za rehabilitaciju objekta škole i izgradnju sportske sale JU OŠ ”Lovćenski Partizanski Odred”

Odluka o izmjeni odluke o raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje za rehabilitaciju objekta škole i izgradnju sportske sale JU OŠ ”Lovćenski Partizanski Odred”

Na osnovu člana 54 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18 i 63/18), i člana 6 Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje ("Službeni list Crne Gore“, br. 19/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donijelo je Odluku...

20.12.2019.

Odluka o izmjeni odluke o raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje osnovne škole u Tološima, u Podgorici

Odluka o izmjeni odluke o raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje osnovne škole u Tološima, u Podgorici

Na osnovu člana 54 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18 i 63/18), i člana 6 Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje ("Službeni list Crne Gore“, br. 19/18)...

20.12.2019.

Saopštenje: Održana 35. sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem kojom je predsjedavao Milo Đukanović, predsjednik Nacionalnog savjeta

Saopštenje: Održana 35. sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem kojom je predsjedavao Milo Đukanović, predsjednik Nacionalnog savjeta

U kontekstu sprovođenja Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem podržana je realizacija aktivnosti na pripremi Plana morskog područja u okviru Projekta „GEF Adriatik“, uključujući upotrebu rezultata ovog projekta u izradi novog Prostornog plana Crne Gore i Plana generalne regulacije. Takođe, ukazano je na neophodnost jačanja upravljačkih mehanizama za održivo integralno upravljanje obalnim područjem kako bi se sinhronizovale razvojne koncepcije sa potrebom očuvanja morske sredine...

20.12.2019.

Predsjednik Đukanović predsjedavaće 35. sjednicom Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem

Predsjednik Đukanović predsjedavaće 35. sjednicom Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović će danas predsjedavati 35. sjednicom Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem. U radu sjednice učestvovaće Duško Marković, predsjednik Vlade Crne Gore...

19.12.2019.

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Plav u periodu od 12.11. do 12.12.2019.godi

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Plav u periodu od 12.11. do 12.12.2019.godi

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Plav u periodu od 12.11. do 12.12.2019.godine