Manja slova Veća slova RSSVijesti

18.05.2018.

Saopštenje: Održana sjednica Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva posvećena legalizaciji objekata i sivoj ekonomiji u turizmu

Saopštenje: Održana sjednica Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva posvećena legalizaciji objekata i sivoj ekonomiji u turizmu U Privrednoj komori Crne Gore juče je održana zajednička sjednica Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva i Odbora udruženja građevinarstva i industrije građevinskih materijala posvećena legalizaciji objekata i sivoj ekonomiji u turizmu...

18.05.2018.

Javni poziv za učešće na javnom tenderu za davanje u zakup dijela nepokretnosti i objekata privremenog karaktera u svojini Crne Gore i lokacija za postavljanje privremenih objekata u nacionalnom parku „Biogradska gora“, opština Kolašin

Javni poziv za učešće na javnom tenderu za davanje u zakup dijela nepokretnosti i objekata privremenog karaktera u svojini Crne Gore i lokacija za postavljanje privremenih objekata u nacionalnom parku „Biogradska gora“, opština Kolašin

Na osnovu člana 29, 39 i 40 Zakona o državnoj imovini („Službeni list CG“ broj 21/09, 040/11), člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup i Zaključka Vlade Crne Gore broj 07-2530 od 04 maja 2018. godine, Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Tenderska komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup dijela nepokretnosti i objekata privremenog karaktera u svojini Crne Gore i lokacija za postavljanje privremenih objekata u nacionalnim parkovima „Durmritor“i „Biogradska gora“ formirana Rješenjem Ministarstva održivog razvoja i turizma broj 101-1551/11 od 04.05.2018. godine. objavljuje Javni poziv za učešće na javnom tenderu za davanje u zakup dijela nepokretnosti i objekata privremenog karaktera u svojini Crne Gore i lokacija za postavljanje privremenih objekata u nacionalnom parku „Biogradska gora“, opština Kolašin...

18.05.2018.

Javni poziv za učešće na javnom tenderu za davanje u zakup ugostiteljskog objekata – hostela i pripadajućeg pomoćnog objekta u svojini Crne Gore u nacionalnom parku „Durmitor“, opština Žabljak

Javni poziv za učešće na javnom tenderu za davanje u zakup ugostiteljskog objekata – hostela i pripadajućeg pomoćnog objekta u svojini Crne Gore u nacionalnom parku „Durmitor“, opština Žabljak

Na osnovu člana 29, 39 i 40 Zakona o državnoj imovini („Službeni list CG“ broj 21/09, 040/11), člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup i Zaključka Vlade Crne Gore broj 07-2530 od 4. maja 2018. godine, Ministarstvo održivog razvoja i turizma Tenderska komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup dijela nepokretnosti i objekata privremenog karaktera u svojini Crne Gore i lokacija za postvaljanje privremenih objekata u nacionalnim parkovima „Durmitor“ i „Biogradska gora“ formirana rješenjem Ministarstva održivog razvoja i turizma broj 101-1551/11 od 04.05.2018. godine. objavljuje Javni poziv za učešće na javnom tenderu za davanje u zakup ugostiteljskog objekata – hostela i pripadajućeg pomoćnog objekta u svojini Crne Gore u nacionalnom parku „Durmitor“, opština Žabljak...

18.05.2018.

Javni poziv za učešće na javnom tenderu za davanje u zakup dijela nepokretnosti i objekata privremenog karaktera u svojini Crne Gore i lokacija za postavljanje privremenih objekata u nacionalnom parku „Durmitor“, opština Žabljak

Javni poziv za učešće na javnom tenderu za davanje u zakup dijela nepokretnosti i objekata privremenog karaktera u svojini Crne Gore i lokacija za postavljanje privremenih objekata u nacionalnom parku „Durmitor“, opština Žabljak

Na osnovu člana 29, 39 i 40 Zakona o državnoj imovini („Službeni list CG“ broj 21/09, 040/11), člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup i Zaključka Vlade Crne Gore 07- 2530 od 04. maja. 2018. godine, Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Tenderska komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup dijela nepokretnosti i objekata privremenog karaktera u svojini Crne Gore i lokacija za postavljanje privremenih objekata u nacionalnim parkovima „Durmitor“ i „Biogradska gora“ formirana rješenjem Ministarstva održivog razvoja i turizma broj 101-1551/11 od 04.05.2018. godine, objavljuje Javni poziv za učešće na javnom tenderu za davanje u zakup dijela nepokretnosti i objekata privremenog karaktera u svojini Crne Gore i lokacija za postavljanje privremenih objekata u nacionalnom parku „Durmitor“, opština Žabljak...

17.05.2018.

Prethodno učešće javnosti: Koncept Detaljnog prostornog plana koridora dalekovoda 2x400 kV Pljevlja 2 – Bajina Bašta

Prethodno učešće javnosti: Koncept Detaljnog prostornog plana koridora dalekovoda 2x400 kV Pljevlja 2 – Bajina Bašta

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Detaljnog prostornog plana koridora dalekovoda 2x400 kV Pljevlja 2 – Bajina Bašta za dionicu na teritoriji Crne Gore, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17), obavještava da se organizuje...

16.05.2018.

Saopštenje: Održana III Konstitutivna sjednica Skupštine Nacionalne turističke organizacije Crne Gore

Saopštenje: Održana III Konstitutivna sjednica Skupštine Nacionalne turističke organizacije Crne Gore

III Konstitutivna sjednica Skupštine Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, kojom je predsjedavao Pavle Radulović, predsjednik NTO CG i ministar održivog razvoja i turizma, održana je danas, u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma...

16.05.2018.

Obavještenje: Odluka o obustavljanju konkursnog postupka

Obavještenje: Odluka o obustavljanju konkursnog postupka

Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je Odluku o obustavljanju konkursnog postupka za izbog idejnog urbanističkog rješenja zone “K4” Sektora 65 Državne studije lokacije “Rt Đeran – Port Milena”, Opština Ulcinj. Prispjeli rad može se preuzeti u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma radnim danima od 7:00-15:00h, u kancelariji 303...

15.05.2018.

Predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma učestvovali na „Talanoa dijalogu“ posvećenom borbi protiv klimatskih promjena

Predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma učestvovali na „Talanoa dijalogu“ posvećenom borbi protiv klimatskih promjena

U sjedištu Okvirne Konvencije UN o klimatskim promjenama (UNFCCC) u Bonu, održane su 48. po redu sjednice Pomoćnog organa Konvencije za nauku i tehnologiju (SBSTA 48) i Pomoćnog organa Konvencije za implementaciju (SBI 48) od 30. aprila do 10. maja. Takođe, u istom periodu radila je i Ad Hoc Radna grupa za Pariski sporazum. Rad se odvijao kroz plenarna zasijedanja i brojna radna tijela, u pravcu unapređenja implementacije Pariskog sporazuma...

14.05.2018.

Saopštenje: Pet prijavljenih banaka u okviru projekta „1000+“

Saopštenje: Pet prijavljenih banaka u okviru projekta „1000+“

Pet komercijalnih banaka prijavilo se na osnovu javnog poziva za banke u okviru treće faze projekta „1000+” i to: NLB Montenegro banka, Societe General Montenegro, Crnogorska komercijalna banka, Lovćen banka i Erste banka...

11.05.2018.

Saopštenje: Održan inicijalni sastanak povodom pokretanja THEMIS III projekta

Saopštenje: Održan inicijalni sastanak povodom pokretanja THEMIS III projekta

U Ministarstvu održivog razvoja i turizma, 10. maja 2018. godine održan je inicijalni sastanak povodom pokretanja projekta „Promovisanje regionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi i Moldaviji putem umrežavanja u okviru organa nadležnih za sektor životne sredine i pravosuđa“ (Themis mreža III)...