Manja slova Veća slova RSSVijesti

28.08.2017.

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana Agroindustrijska zona u Podgorici

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana Agroindustrijska zona u Podgorici Obavještava se javnost da će se u periodu od 28.08.2017. do 01.09.2017. godine, održati Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana Agroindustrijska zona u Podgorici...

23.08.2017.

Prekogranične konsultacije sa Republikom Srbijom za Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Strategije razvoja energetike Republike Srbije

Prekogranične konsultacije sa Republikom Srbijom za Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Strategije razvoja energetike Republike Srbije

U skladu sa odredbama Protokola o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu uz Konvenciju o procjeni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu-Espoo, Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije obavjestilo je Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore, da je Republika Srbija u u finalnoj fazi izrade Programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, za period od 2017. do 2023. godine na životnu sredinu...

15.08.2017.

Saopštenje:U Crnoj Gori preko 8 % više turista u odnosu na rekordnu posjećenost prethodne godine

Saopštenje:U Crnoj Gori  preko 8 % više  turista u odnosu na rekordnu posjećenost prethodne godine

U Crnoj Gori trenutno boravi oko 200 000 turista, što je za preko 8 odsto više u odnosu na rekordnu posjećenost prethodne godine. Tradicionalno, najviše turista boravi na Budvanskoj rivijeri, a popunjenost hotela u Budvi iznosi 98 odsto. Nakon Budve, najviše gostiju boravi u Herceg Novom i Ulcinju.U Herceg Novom popunjenost hotela iznosi 90 odsto , dok na Ulcinjskoj rivijeri hoteli bilježe povećanje gostiju za 20 odsto u odnosu na prethodnu godinu. U sjevernom dijelu Crne Gore bilježi se značajan rast...

14.08.2017.

Reagovanje Ministarstva održivog razvoja i turizma i Agencije za zaštitu prirode i životne sredine u vezi sa otvorenim pismom turistkinje gospođe Sanje Maignal dostavljenog medijima

Reagovanje Ministarstva održivog razvoja i turizma i Agencije za zaštitu prirode i životne sredine u vezi sa otvorenim pismom turistkinje gospođe Sanje Maignal dostavljenog medijima

Povodom otvorenog pisma turistkinje gospođe Sanje Maignal upućenog crnogorskoj javnosti, u kojem se pored ostalog pominje i Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, i navodi: „da zvaničnih podataka o stanju zagađenosti vazduha u Tivtu nema, jer je mjerna stanica za kontrolu kvaliteta vazduha koju je u tom gradu instalirala Agencija, već godinama van funkcije, da se na sajtu Agencije, posljednji podaci o rezultatima dobijenim u toj mjernoj stanici odnose na 2013. godinu, a nadležni do sada nijesu učinili ništa da neispravnu opremu ponovo...

14.08.2017.

Izmjena Javnog poziva za pretkvalifikaciju za postupak davanja koncesije za izgradnju i upravljanje žičare od Kotora do Cetinja

Izmjena Javnog poziva za pretkvalifikaciju za postupak davanja koncesije za izgradnju i upravljanje žičare od Kotora do Cetinja

„Javni oglas za pretkvalifikaciju za projekat izgradnje i upravljanja žičarom Kotor-Cetinje, koji je objavljen u Službenom listu Crne Gore, broj 50/2017, dana 31. jula 2017. godine, dnevnoj novini Pobjeda...

04.08.2017.

Odluke o odabiru projekata i dodjeli sredstava po Javnim pozivima po Programu podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2017/2018. godinu

Odluke o odabiru projekata i dodjeli sredstava po Javnim pozivima po Programu podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2017/2018. godinu

Odluke o odabiru projekata i dodjeli sredstava po Javnim pozivima po Programu podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2017/2018. godinu

01.08.2017.

Održana I sjednica Upravnog odbora projekta „Jačanje kapaciteta za upravljanje kvalitetom vazduha u Crnoj Gori“

Održana I sjednica Upravnog odbora projekta „Jačanje kapaciteta za upravljanje kvalitetom vazduha u Crnoj Gori“

U Ministarstvu održivog razvoja i turizma održan je I sastanak Upravnog odbora na projektu „Jačanje kapaciteta za upravljanje kvalitetom vazduha u Crnoj Gori“, koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu podršku Evropske unije (IPA) kroz Godišnji akcioni program 2014. Ovaj projekat ima za cilj postizanje potpunog usaglašavanja sa zahtjevima Direktive EU o kvalitetu vazduha. U prvoj fazi projekta biće izvršena analiza postojećih zona za mjerenje kvaliteta vazduha i mreže za praćenje kvaliteta vazduha, nakon čega će se raditi na proširenju monitoring mreže sa novim stanicama...

01.08.2017.

Održan drugi sastanak Upravnog odbora projekta „Finalizacija studije zaštite Ulcinjske solane“

Održan drugi sastanak Upravnog odbora projekta „Finalizacija studije zaštite Ulcinjske solane“

Drugi sastanak Upravnog odbora projekta „Finalizacija studije zaštite Ulcinjske solane“, kojim je predsjedavao ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović održan je u prostorijama Ministarstva. Sastanku su prisustvovali članovi Upravnog odbora: državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Saša Radulović, direktorica Direktorata za EU integracije i međunarodnu saradnju Marija Vukčević, direktorica Direktorata za životnu sredinu Ivana Vojinović, rukovoditeljka Direkcije za zaštitu prirode Marina Mišković Spahić, predstavnica Ministarstva ekonomije Biljana Jestrović, Bojan Vujović iz Ministarstva evropskih poslova, direktor Agencije za zaštitu životne sredine Nikola Medenica, direktor JP za Nacionalne parkove Elvir Klica, predsjednica Upravnog odbora JPNP Azra Vuković, potpredsjednica Opštine Ulcinj Hadidža Đoni, Jovana Janjušević iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica, sekretarka Privrednog suda Snežana Grujić, kao i Boiša Šotra iz kompanije EUROFOND...

01.08.2017.

Saopštenje sa II sastanka Upravnog odbora na projektu „Revizija infrastrukture u sektoru životne sredine i izrada studije priuštivosti“

Saopštenje sa II sastanka Upravnog odbora na projektu „Revizija infrastrukture u sektoru životne sredine i izrada studije priuštivosti“

Drugi sastanak Upravnog odbora na projektu „Revizija infrastrukture u sektoru životne sredine i izrada studije priuštivosti“ održan je u Ministarstvu održivog razvoja i turizma 31. jula. Revizija infrastrukture u sektoru životne sredine i izrada studije priuštivosti su obaveze planirane kroz Nacionalnu strategiju za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine Evropske unije (EU) u oblasti životne sredine i klimatskih promjena s Akcionim planom za period 2016-2020. godine, koju je Vlada Crne Gore usvojila 28. jula 2016. godine...

01.08.2017.

Postupak davanja koncesije za žičaru Kotor – Cetinje - Javni oglas za pretkvalifikaciju

Postupak davanja koncesije za žičaru Kotor – Cetinje - Javni oglas za pretkvalifikaciju

Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore (u nastavku: Ministarstvo) kao ovlašćeni organ u ime Vlade Crne Gore u svojstvu koncedenta, a po osnovu Zakona o koncesijama, ovim putem poziva potencijalne podnosioce prijava (u daljem tekstu: Podnosioci prijava) da podnesu prijave za pretkvalifikaciju (u daljem tekstu: Prijava za pretkvalifikaciju) za dodjeljivanje koncesije za izgradnju i upravljanje žičare od Kotora do Cetinja, koja prolazi preko planine Lovćen, jednog od nacionalnih parkova Crne Gore, za Projektuj – Izgradi – Finansiraj – Upravljaj – Prenesi (DBFOT) projekat (u daljem tekstu: Projekat)...