Manja slova Veća slova RSSVijesti

14.08.2017.

Reagovanje Ministarstva održivog razvoja i turizma i Agencije za zaštitu prirode i životne sredine u vezi sa otvorenim pismom turistkinje gospođe Sanje Maignal dostavljenog medijima

Reagovanje Ministarstva održivog razvoja i turizma i Agencije za zaštitu prirode i životne sredine u vezi sa otvorenim pismom turistkinje gospođe Sanje Maignal dostavljenog medijima Povodom otvorenog pisma turistkinje gospođe Sanje Maignal upućenog crnogorskoj javnosti, u kojem se pored ostalog pominje i Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, i navodi: „da zvaničnih podataka o stanju zagađenosti vazduha u Tivtu nema, jer je mjerna stanica za kontrolu kvaliteta vazduha koju je u tom gradu instalirala Agencija, već godinama van funkcije, da se na sajtu Agencije, posljednji podaci o rezultatima dobijenim u toj mjernoj stanici odnose na 2013. godinu, a nadležni do sada nijesu učinili ništa da neispravnu opremu ponovo...

14.08.2017.

Izmjena Javnog poziva za pretkvalifikaciju za postupak davanja koncesije za izgradnju i upravljanje žičare od Kotora do Cetinja

Izmjena Javnog poziva za pretkvalifikaciju za postupak davanja koncesije za izgradnju i upravljanje žičare od Kotora do Cetinja

„Javni oglas za pretkvalifikaciju za projekat izgradnje i upravljanja žičarom Kotor-Cetinje, koji je objavljen u Službenom listu Crne Gore, broj 50/2017, dana 31. jula 2017. godine, dnevnoj novini Pobjeda...

04.08.2017.

Odluke o odabiru projekata i dodjeli sredstava po Javnim pozivima po Programu podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2017/2018. godinu

Odluke o odabiru projekata i dodjeli sredstava po Javnim pozivima po Programu podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2017/2018. godinu

Odluke o odabiru projekata i dodjeli sredstava po Javnim pozivima po Programu podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2017/2018. godinu

01.08.2017.

Održana I sjednica Upravnog odbora projekta „Jačanje kapaciteta za upravljanje kvalitetom vazduha u Crnoj Gori“

Održana I sjednica Upravnog odbora projekta „Jačanje kapaciteta za upravljanje kvalitetom vazduha u Crnoj Gori“

U Ministarstvu održivog razvoja i turizma održan je I sastanak Upravnog odbora na projektu „Jačanje kapaciteta za upravljanje kvalitetom vazduha u Crnoj Gori“, koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu podršku Evropske unije (IPA) kroz Godišnji akcioni program 2014. Ovaj projekat ima za cilj postizanje potpunog usaglašavanja sa zahtjevima Direktive EU o kvalitetu vazduha. U prvoj fazi projekta biće izvršena analiza postojećih zona za mjerenje kvaliteta vazduha i mreže za praćenje kvaliteta vazduha, nakon čega će se raditi na proširenju monitoring mreže sa novim stanicama...

01.08.2017.

Održan drugi sastanak Upravnog odbora projekta „Finalizacija studije zaštite Ulcinjske solane“

Održan drugi sastanak Upravnog odbora projekta „Finalizacija studije zaštite Ulcinjske solane“

Drugi sastanak Upravnog odbora projekta „Finalizacija studije zaštite Ulcinjske solane“, kojim je predsjedavao ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović održan je u prostorijama Ministarstva. Sastanku su prisustvovali članovi Upravnog odbora: državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Saša Radulović, direktorica Direktorata za EU integracije i međunarodnu saradnju Marija Vukčević, direktorica Direktorata za životnu sredinu Ivana Vojinović, rukovoditeljka Direkcije za zaštitu prirode Marina Mišković Spahić, predstavnica Ministarstva ekonomije Biljana Jestrović, Bojan Vujović iz Ministarstva evropskih poslova, direktor Agencije za zaštitu životne sredine Nikola Medenica, direktor JP za Nacionalne parkove Elvir Klica, predsjednica Upravnog odbora JPNP Azra Vuković, potpredsjednica Opštine Ulcinj Hadidža Đoni, Jovana Janjušević iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica, sekretarka Privrednog suda Snežana Grujić, kao i Boiša Šotra iz kompanije EUROFOND...

01.08.2017.

Saopštenje sa II sastanka Upravnog odbora na projektu „Revizija infrastrukture u sektoru životne sredine i izrada studije priuštivosti“

Saopštenje sa II sastanka Upravnog odbora na projektu „Revizija infrastrukture u sektoru životne sredine i izrada studije priuštivosti“

Drugi sastanak Upravnog odbora na projektu „Revizija infrastrukture u sektoru životne sredine i izrada studije priuštivosti“ održan je u Ministarstvu održivog razvoja i turizma 31. jula. Revizija infrastrukture u sektoru životne sredine i izrada studije priuštivosti su obaveze planirane kroz Nacionalnu strategiju za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine Evropske unije (EU) u oblasti životne sredine i klimatskih promjena s Akcionim planom za period 2016-2020. godine, koju je Vlada Crne Gore usvojila 28. jula 2016. godine...

01.08.2017.

Postupak davanja koncesije za žičaru Kotor – Cetinje - Javni oglas za pretkvalifikaciju

Postupak davanja koncesije za žičaru Kotor – Cetinje - Javni oglas za pretkvalifikaciju

Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore (u nastavku: Ministarstvo) kao ovlašćeni organ u ime Vlade Crne Gore u svojstvu koncedenta, a po osnovu Zakona o koncesijama, ovim putem poziva potencijalne podnosioce prijava (u daljem tekstu: Podnosioci prijava) da podnesu prijave za pretkvalifikaciju (u daljem tekstu: Prijava za pretkvalifikaciju) za dodjeljivanje koncesije za izgradnju i upravljanje žičare od Kotora do Cetinja, koja prolazi preko planine Lovćen, jednog od nacionalnih parkova Crne Gore, za Projektuj – Izgradi – Finansiraj – Upravljaj – Prenesi (DBFOT) projekat (u daljem tekstu: Projekat)...

31.07.2017.

Saopštenje: Održan sastanak Upravnog odbora za projekat Transfer ekološki prihvatljivih tehnologija za remedijaciju Port Milene

Saopštenje: Održan sastanak Upravnog odbora za projekat Transfer ekološki prihvatljivih tehnologija za remedijaciju Port Milene

Završni sastanak Upravnog odbora za realizaciju projekta Transfer ekološki prihvatljivih tehnologija za remedijaciju kanala Port Milena održan je u Podgorici 31. jula ove godine...

31.07.2017.

Smjernice za razlikovanje sredstava za zaštitu bilja od biocidnih proizvoda

Smjernice za razlikovanje sredstava za zaštitu bilja od biocidnih proizvoda

Smjernice za razlikovanje sredstava za zaštitu bilja od biocidnih proizvoda

27.07.2017.

Razvoj niskokarbonskog turizma – apartmani Val Maslina i Bogdanović dobili EU Ekološki znak

Razvoj niskokarbonskog turizma – apartmani Val Maslina i Bogdanović dobili EU Ekološki znak

Apartmanski smještaji Val Maslina iz Bara i Bogdanović iz Kotora, postali su nosioci Ekološkog znaka Evropske unije, sertifikata kojim se dokazuje kvalitet turističke usluge ovih objekata i spremnost za unapređenje poslovanja u cilju dostizanja ekoloških standarda...