Manja slova Veća slova RSSVijesti

02.07.2020.

Plan nabavki malih vrijednosti za 2020. godinu

Plan nabavki malih vrijednosti za 2020. godinu Plan nabavki malih vrijednosti za 2020. godinu

02.07.2020.

Izmjene Javnog poziva za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, od 26.09.2019. godine

Izmjene Javnog poziva za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, od 26.09.2019. godine

U cilju preciziranja sadržaja dokumentacije koju je neophodno dostaviti radi dokazivanja finansijske sposobnosti za realizaciju projekta koji se kandiduje na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje Izmjene Javnog poziva za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, od 26.09.2019. godine

30.06.2020.

Saopštenje: Uspješno završena konferencija „Zeleni dani 2020“

Saopštenje: Uspješno završena konferencija „Zeleni dani 2020“

Konferencija „Zeleni dani 2020“ održana je 29. i 30. juna 2020. godine u organizaciji Vlade Crne Gore, Privredne komore Crne Gore i UNDP-a. Cilj konferencije je povezivanje pokretača iz cijelog svijeta koji dijele strast prema stvaranju bolje i održivije budućnosti...

26.06.2020.

Informacija o nastavku realizacije Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19

Informacija o nastavku realizacije Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 18.06.2020. godine razmotrila i usvojila Informaciju o realizaciji Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19 i donijela odluku da se od 1. jula 2020. godine nastavi sa isplatom subvencija dijela junske zarade zaposlenim u privrednim subjektima koji posluju u sljedećim djelatnostima...

25.06.2020.

Saopštenje: 65. sastanak UNWTO Komisije za Evropu (CEU) održan danas

Saopštenje: 65. sastanak UNWTO Komisije za Evropu (CEU) održan danas

Državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Damir Davidović i generalna direktorka za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu, Olivera Brajović učestvovali su na 65. sastanku UNWTO Komisije za Evropu (CEU) održanom danas. Usljed situacije sa pandemijom koronavirusa COVID−19 sastanak je održan virtuelno, a domaćin je bio Uzbekistan...

22.06.2020.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o komunalnim djelatnostima

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o komunalnim djelatnostima

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o komunalnim djelatnostima

22.06.2020.

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade IV Nacionalnog izvještaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuske konvencije)

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade IV Nacionalnog izvještaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuske konvencije)

Ministarstvo održivog razvoja i turizma pokreće postupak izrade IV Nacionalnog izvještaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuske konvencije), u skladu sa obavezama koje Crna Gora ima kao članica Konvencije...

17.06.2020.

Prethodno učešće javnosti na Koncept Detaljnog urbanističkog plana Lijeva obala Lima, Opština Berane

Prethodno učešće javnosti na Koncept Detaljnog urbanističkog plana Lijeva obala Lima, Opština Berane

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Koncepta Detaljnog urbanističkog plana Lijeva obala Lima Opština Berane, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18 i 63/18), organizuje Prethodno učešće javnosti u periodu od 18.06.godine do 18.07.2020.godine.

13.06.2020.

Saopštenje: Uklonjeni nelegalno izvedeni radovi u Budvi

Saopštenje: Uklonjeni nelegalno izvedeni radovi u Budvi

Urbanističko-građevinska inspekcija uklonila je juče postavljenu metalnu konstrukciju sa krova postojećeg stambenog objekta, na katastarskoj parceli br.1327 KO SV. Stefan, tzv. Plava vila...

12.06.2020.

Saopštenje: Uspješno realizovana akcija čišćenja u Bokokotorskom zalivu – prikupljeno više od pet tona otpada

Saopštenje: Uspješno realizovana akcija čišćenja u Bokokotorskom zalivu – prikupljeno više od pet tona otpada

Ministarstvo održivog razvoja i turizma danas je uspješno realizovalo veliku akciju čišćenja otpada na obali, moru i podmorju u Bokotorskom zalivu povodom Svjetskog dana životne sredine, prilikom koje je prikupljeno više od pet tona otpada, mahom automobilskih djelova, bijele tehnike, stakla i plastike...